pszok ogloszenie

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Daleszycach:

Poniedziałek od godz. 12:00 do 18:00.
Środa od godz. 12:00 do 18:00.
Sobota od godz. 10:00 do 16:00.