Działania podejmowane przez PSP w Szczecnie dotyczące ochrony zwierząt:

- coroczna akcja - „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt” dla schroniska w Dyminach
- konkursy fotograficzne – „Wiosenne spacery z psem”
- konkursy plastyczne-  „Mówię nie! – przemocy wobec zwierząt”
- lekcje otwarte – „ Zwierzęta domowe- nasi milusińscy”, podczas których głównym celem jest poznanie potrzeb i sposobów opieki nad zwierzętami, nabycie poczucia odpowiedzialności za warunki życia zwierząt

Los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły, którzy cyklicznie w okresie zimowym zbierają potrzebną karmę i koce dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

W czasie wizyt w schronisku uczniowie przekazywali zebrane dary, spotkali się z jego mieszkańcami – psami i kotami oraz poznali specyfikę pracy osób opiekujących się zwierzętami. Celem wyjazdu było uczenie empatii oraz odpowiedzialności, a także uwrażliwienie dzieci i młodzieży na bezdomność oraz właściwe traktowanie zwierząt.

  • W roku szkolnym 2021 zebrane zostało 132kg karmy suchej, 49,1kg karmy mokrej oraz 5 koców.
  • W roku szkolnym 2022 wsparliśmy schronisko o 230kg karmy suchej i mokrej, 3 koce, 2 miski, smycz, zabawka dla zwierząt oraz ubranie dla psa.

Naszych Wolontariuszy bardzo poruszył los psa Remusa ze schroniska, który potrzebował specjalistycznej diagnostyki weterynaryjnej, na które schronisko nie było stać. Razem z gronem pedagogicznym postanowiliśmy wesprzeć leczenie swoją cegiełką. Zorganizowaliśmy kiermasz charytatywny pod hasłem  „Na lepsze życie dla Remusa” i udało nam się zebrać 344 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Sukowie współpracowali ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Współpraca polegała na objęciu wirtualną adopcją podopiecznego schroniska – psa „Poligona”. Pracownicy schroniska na bieżąco przekazywali nauczycielom w formie e-mailowej informacje na temat Poligona oraz jego aktualne zdjęcia. Nauczyciele przekazywali powyższe informacje przedszkolakom w czasie prelekcji.

Rodzice zaangażowali się w całoroczną zbiórkę karm i akcesoriów, które były przekazywane do schroniska. Wykazali się dużym zainteresowaniem i chętnie przystali na propozycję zbiórki żywności.