W minioną niedzielę, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niestachowie świętowali rocznicę 75 lat istnienia swojej jednostki. Były gratulacje, serdeczne życzenia i uroczyste przekazanie nowego, specjalistycznego wozu strażackiego. Wydarzenie uświetniła Orkiestra Dęta z Daleszyc.

Obchody rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na placu przed remizą gospodarzy imprezy. Następnie została odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym w Niestachowie, gdzie zebrani modlili się w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Kolejna część uroczystości to tradycyjny raport i przegląd pododdziałów oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Następnie powitano jednostki OSP i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jan Cedro – Przewodniczący Rady Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński oraz Mariusz Dziadowicz – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Daleszyce.

Uroczystości jubileuszowe stały się doskonałą okazją nie tylko do przedstawienia historii OSP w Niestachowie, ale i odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz wręczenia odznaczeń dla druhów z tutejszej jednostek: brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Robert Markiewicz i Andrzej Ramian, srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Ksiądz Kazimierz Wierzbicki oraz druh Rafał Fluder, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: druh Robert Ramiączek oraz druh Dionizy Fluder.

Po części oficjalnej obchodów nadszedł czas poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego. Rodzicami chrzestnymi wozu zostali Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Piotr Żołądek oraz mieszkanka Niestachowa - Milena Machul. Pojazd otrzymał imię „Marszałek”. – Druhowie ochotnicy z terenu Miasta i Gminy Daleszyce są wyszkoleni na najwyższym poziomie i zawsze skutecznie sprawdzają się w sytuacjach bojowych. Dlatego jesteśmy przekonani, że przekazany dzisiaj specjalistyczny wóz będzie dobrze przez nich wykorzystany i będzie pomocny w chwilach zagrożenia – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Niestachów był możliwy dzięki nawiązaniu dobrej współpracy pomiędzy gminą Daleszyce i Urzędem Marszałkowskim. Jak poinformował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, projekt zakupu nowego wozu opiewał na kwotę ponad 885 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 75%, czyli 664 tys. zł. Wkład własny gminy wyniósł 15% i był to koszt wysokości 221 tys. zł. – Złożony przez nas wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego został bardzo wysoko oceniony. Na liście rankingowej znalazł się na dziewiątym miejscu w województwie i na trzecim miejscu w powiecie. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu jednostka z terenu gminy Daleszyce została doskonale doposażona. Druhowie ochotnicy z terenu naszej gminy zawsze skutecznie sprawdzają się w sytuacjach bojowych. Dokładamy wszelkich starań, aby jednostki były odpowiednio wyposażone i przygotowane do niesienia pomocy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobry sprzęt w naszych jednostkach jest gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców – podkreślał Burmistrz, Dariusz Meresiński. – Oby ten samochód sprawował się jak najlepiej, a do akcji wyjeżdżał jak najrzadziej, jednak w chwilach zagrożenia niech służy ludziom niosąc im pomoc-dodał.

Warto podkreślić, że jednym z wymogów otrzymania dofinansowania była konieczność przynależenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. -Dobrze wiemy, że nie jest łatwo pozyskać taki sprzęt, dlatego pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu. To samochód na miarę XXI wieku. Jestem pewien, że będzie tu służył długie lata - mówił Kazimierz Kozieł, Prezes OSP Niestachów. – Pragnę także serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych, władzom samorządowym, zaproszonym gościom i mieszkańcom za przybycie na tę uroczystość - dodał. Pod wrażeniem działalności jednostki był Jan Cedro, Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego - Głównym założeniem projektu zakupu specjalistycznego wozu było skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. Wierzę, że z takim sprzętem będziecie skutecznie chronić mieszkańców przed pożarami, lokalnymi podtopieniami czy powodziami – zaznaczył Jan Cedro, życząc druhom tyle samo powrotów, co wyjazdów.

Na zakończenie poproszono zebranych o wpisy do księgi pamiątkowej. Część oficjalną zakończyła uroczysta defilada pododdziałów, a po niej zabawa taneczna pod chmurką.