Drukuj
Odsłony: 775

logo efrr

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu. W ramach inwestycji wymienione zostały przestarzałe urządzenia i wprowadzony nowoczesny system pomiarowy, dzięki czemu obiekt stał się wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Po modernizacji oczyszczalnia sprosta też rosnącym wymaganiom związanym z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce.

Oczyszczalnia została wybudowana w 2005 roku. W ramach prowadzonej inwestycji wyeksploatowane instalacje zostały zastąpione nowymi, zakupiono też urządzenia rezerwowe, istniejące budynki zostały wyremontowane. Zakres szczegółowy inwestycji obejmował m.in.: wymianę sond pomiarowych, zabudowę falowników do sterowania pracą dmuchaw, wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych, aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej, wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych (jak pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego) oraz remont urządzeń,  modernizację systemu sterowania i archiwizacji danych pomiarowych.

Koszt przebudowy oczyszczalni zamknął się w kwocie 1 mln 310 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 840 tys. zł RPO WŚ 2014-2020.

Zadanie było częścią projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce, który obejmuje również rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, a także kończącą się już rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach. W najbliższych planach jest także modernizacja oczyszczalni w Szczecnie. – Prowadzone inwestycje są potrzebne, system gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy staje się bardziej wydajny, oszczędny i jednocześnie bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego – podkreśla Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Są to działania konieczne dla poprawienia komfortu życia mieszkańców naszej gminy.