Drukuj
Odsłony: 449

logotypyEU TK

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.3 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0048/16-00

 

Wartość projektu ogółem: 12 023 333,84 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 619 640,96 zł

Dofinansowanie UE: 6 895 712,77 zł

Wkład własny: 5 127 621,07 zł

 

  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach dofinansowana
  2. Rośnie nowa oczyszczalnia
  3. Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach oficjalnie oddana do użytku. To największa inwestycja w historii gminy Daleszyce