Drukuj
Odsłony: 285

logotypy centrum przesiadkowe

III Oś priorytetowa - Efektywna i zielona energia

Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Tytuł projektu: "EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.03.03.00-26-0091/17-00

Wartość projektu ogółem: 4 244 520,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 434 745,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 147 796,00 zł

Wkład własny: 3 096 724,70 zł

  1. Remont urzędu dofinansowany
  2. „Eko-Urząd” coraz bliżej