8 maja na rynku w Daleszycach odbył się XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. – Mieliśmy przyjemność gościć prawdziwych entuzjastów muzyki i mieszkańców miejscowości, którzy pragną uświetniać wydarzenia kulturalne w swoich małych ojczyznach. Przegląd pozwala im na integrację środowiska i jest pięknym widowiskiem – podsumował burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Widowisko muzyczne zgotowało nam osiem zespołów, które na co dzień działają zrzeszone przy samorządach, Ochotniczych Strażach Pożarnych lub szkołach. Przegląd jest dla nich okazją do integracji oraz promocji nauki gry na instrumentach. Artyści tym samym zachęcają do wstąpienia chętnych w ich szeregi. Zespoły uświetniają wiele lokalnych uroczystości, m.in. strażackich, kościelnych i państwowych.

Doroczny przegląd rozpoczął się przemarszem i wspólnym występem wszystkich uczestników pod batutą Piotra Wójcika, kapelmistrza z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie. Muzycy zagrali m.in. hymn państwowy oraz słynne Orkiestry Dęte i Marsz Biała Róża. Następnie zaprezentowały się poszczególne zespoły muzyczne. Wystąpiły: Orkiestra Dęta w Daleszycach pod batutą kapelmistrza Jacka Cielibały, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, Szkolno - Gminna Orkiestra Dęta w Morawicy, Orkiestra Dęta ze Strawczyna działająca przy Samorządowym Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Orkiestra Dęta z Nowin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Górnie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Masłowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn.

Organizatorami przeglądu były Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Miasto i Gmina Daleszyce.