Minęła 79. rocznica utworzenia oddziału partyzanckiego Armii Krajowej „Wybranieccy”. Pamięć partyzantów tradycyjnie uczciliśmy w ostatnią niedzielę czerwca, podczas uroczystości w Cisowie.

- „Tu był ich dom i Ojczyzna” – głosi napis na pomniku postawionym w Cisowie dla upamiętnienia utworzenia oddziału partyzanckiego Wybranieccy. – To byli mieszkańcy ziemi daleszyckiej, którzy walczyli o wolną Polskę, jaką my możemy się cieszyć dzisiaj. Dlatego, jak co roku, spotykamy się w Cisowie, miejscu, które było ich schronieniem, by uczcić ich pamięć – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Uroczystości odbyły się 26 czerwca. Burmistrz z mieszkańcami naszej gminy wziął udział we mszy świętej w intencji poległych bohaterów odprawionej w kościele pw. św. Wojciecha w Cisowie.  W uroczystościach uczestniczyli też radni i sołtysi, którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem Wybranieckich. Obchody uświetniła obecność pocztów sztandarowych  Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Daleszycach na czele z prezesem Andrzejem Błaszczykiem i wiceprezesem Markiem Oczkowiczem, Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku z Kielc i Koła 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej z Kielc oraz sympatycy kół. Na koniec uroczystości burmistrz wraz z sołtys Cisowa, panią Dorotą Dziedzic oraz radnym Jarosławem Zielińskim złożyli wiązankę na kamieniu z 1918 roku posadowionym ku czci wolnej Ojczyźnie.