Z najnowszych danych Ministerstwa Finansów o wpływach do budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin wynika, że zajmujemy siódme miejsce w województwie świętokrzyskim i trzecie w powiecie kieleckim! W rankingu zestawionych zostało 2477 gmin.

Z analizy rankingu wynika, że Daleszyce znalazły się na 503. miejsce wśród wszystkich gmin w Polsce, a jednocześnie zajęły trzecie w powiecie kieleckim (po Nowinach i Morawicy) oraz bardzo wysokie, bo siódme miejsce w województwie świętokrzyskim (przed nami w zestawieniu są kolejno: Nowiny, Połaniec, Ożarów, Morawica, Sandomierz, Kielce). Wpływy do budżetu w gminie Daleszyce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 2049,9 (średnia dla kraju to 2 122 zł – poniżej tego poziomu jest ponad dwa tysiące gmin.)

Podstawą do utworzenia rankingu są dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 rok. Chodzi o opłaty i podatki, udziały we wpływach z CIT i PIT, dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa i środki unijne.

Najbogatszy w kraju jest Kleszczów z łódzkiego, który cieszy się wskaźnikiem G na poziomie 29704,36, a najbiedniejszy jest Potok Górny z lubelskiego z dochodami w wysokości 524 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.