Cztery działające na terenie gminy Daleszyce kluby sportowe otrzymały dofinansowanie do swojej działalności w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Kluby stanęły do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Konkursy zostały ogłoszone przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, który po ich rozstrzygnięciu podpisał umowy na udzielenie dotacji z przedstawicielami klubów. Dotacje otrzymają: Klub Karate Kyokushin „Chikara” – na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w miejscowości Susiec”; Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Daleszyce – na zadanie „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”; Świętokrzyska Fundacja Sportu – na „Popularyzację i rozwój kolarstwa jako czynnego wypoczynku” oraz Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce na szeroko rozumianą działalność związaną z piłką nożną.

Co roku kluby sportowe, które mają w statucie działalność na rzecz naszych mieszkańców, mogą starać się o wsparcie swoich działań przez samorząd – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Kluby, które otrzymały dotacje, od lat pracują na sportowe sukcesy młodszych i starszych mieszkańców gminy Daleszyce, są otwarte dla wszystkich chętnych i z wielkim zaangażowaniem działają nie tylko po to, by zdobywać medale i puchary, ale przede wszystkim, by promować zdrową rywalizację i aktywny tryb życia. Te kluby są prawdziwymi ambasadorami naszej gminy: nasi karatecy z klubu Chikara przywożą medale z zawodów w kraju i na świecie; młodzi kolarze z klubu Vento Bike Team działającego pod skrzydłami Świętokrzyskiej Fundacji Sportu nie wracają bez medali i wyróżnień z żadnych zawodów, a startują w najważniejszych rywalizacjach w całym kraju; zawodniczki Sparty praktycznie co roku wracają z medalami z mistrzostw Polski w piłce plażowej, natomiast Spartakus to nie tylko emocje dla miłośników męskiego futbolu, ale też szkolenia w wielu grupach wiekowych, już od przedszkolaków do juniorów w tak zwanej Akademii Spartakusa, która zresztą za swoją działalność została niedawno doceniona specjalnym certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że chętnych do uprawiania sportu w naszej gminie nie brakuje i że możemy wesprzeć działania, które pomagają mieszkańcom w realizacji ich potrzeb – dodaje burmistrz.