Projekty dotyczące wsparcia dla rodzin i otwarcia nowych klubów seniora w gminie Daleszyce otrzymały unijne dofinansowanie. Umowy zostały zawarte oficjalnie 27 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim WŚ Katarzyna Kubicka oraz Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Segiecińska i prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Anna Kosmala wraz ze skarbnikiem Teresą Stachurską.

Będą „wspierać bardziej”

Jednym z dofinansowanych projektów z gminy Daleszyce jest działanie zaproponowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”. Projekt ruszy w maju. Wsparcie unijne na realizację tego projektu wyniesie 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. W planach jest także dostosowanie świetlicy w Kranowie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu zaufania.

Dofinansowanie także dla seniorów

Drugi dofinansowany projekt będzie dotyczył utworzenia pięciu nowych klubów seniora. W klubach 80-ciu starszych mieszkańców będzie mogło aktywnie i bezpiecznie spędzać czas. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w partnerstwie z gminą Daleszyce. Nowe kluby powstaną w Mójczy, Brzechowie, Marzyszu, Niestachowie i Słopcu. Ruszą z początkiem października. Koszt projektu wyniesie ponad 1 mln zł, dofinansowanie to 970 tys. zł.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com