Drukuj
Odsłony: 495

Gmina Daleszyce jest w trakcie postępowania przetargowego na zaprojektowanie siedmiu nowych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Chodzi o przygotowania do przebudowy, remontu i rozbudowy dróg powiatowych: w Smykowie (przez wieś), Sukowie „Borkach”, ulicy Kościuszki w Daleszycach (od Placu Staszica do obwodnicy), odcinka Daleszyce-Niwy (od Domu Ludowego do obwodnicy w Niwach), drogi gminnej Słopiec-Ławy-Niwy oraz dróg wewnętrznych w Słopcu i Widełkach (Łukawa).


Zadanie pierwsze dotyczy „Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika”. Długość drogi około 1400mb, inwestycja jest podzielona na dwa etapy: pierwszy dotyczy fragmentu o długości około 935mb, drugi – około 465mb. Zadanie drugie to „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”. Droga ma około 1770mb długości, realizowana będzie również w podziale na dwa etapy (ok. 970mb i 800mb).
Kolejne zadanie nosi nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym”. Długość drogi to około 1550mb. W ramach zadania należy zaprojektować budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu „powiatówki” z drogą wojewódzką 764. Zadanie obejmuje również zaprojektowanie chodnika na długości ok. 750mb ( od ulicy Polnej w kierunku obwodnicy) oraz remont istniejącego chodnika i nawierzchni.
Ostatnia droga powiatowa jest zlokalizowana na odcinku Daleszyce-Niwy, zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z budową chodnika (połączenie istniejącego chodnika przy drodze powiatowej oraz budowę chodnika od ronda przy obwodnicy). Długość drogi około 2630mb. Długość chodnika w Daleszycach to około 523mb (połączenie istniejących chodników), natomiast w miejscowości Niwy około 76mb (chodnik w pasie drogi wojewódzkiej nr 764).
Zadanie piąte polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli w Niwach). Długość drogi około 440mb. Projekt ma przewidzieć wydzielenie niezbędnego pasa pod poszerzenie drogi. Ostatnie dwa zadania dotyczą opracowania projektów dla dróg wewnętrznych: w msc. Słopiec oraz w msc. Widełki tzw. Łukawa. W Słopcu droga będzie mieć ok. 1100mb, w Widełkach 285mb.
Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawców dokumentacji możliwy będzie kolejny etap działań, czyli budowa i przebudowa dróg.