Blisko 740 tysięcy złotych trafi do gminy Daleszyce na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach wsparcie w czynnościach dnia codziennego otrzymają osoby niesamodzielne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Samorząd gminy Daleszyce podpisał w tej sprawie stosowną umowę.

Dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. – Z Funduszu trafi do województwa świętokrzyskiego blisko 30 milionów złotych z łącznej puli 145 milionów skierowanej dla całego kraju. Jeśli zestawimy te dwie cyfry, to będą one świadczyły o jednym, że świętokrzyskie potrafi wykorzystywać środki przeznaczone na pomoc dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko te. Jest bardzo wiele różnych programów, w których uczestniczymy i w bardzo dobry sposób aplikujemy o fundusze, które mają trafić na teren województwa świętokrzyskiego. Tu należą się też ukłony dla samorządów, bo potrafią składać wnioski, a potem w trafny sposób wykorzystać przyznane im środki – mówił podczas podpisania umów w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Do gminy Daleszyce trafi wsparcie w kwocie 739 tysięcy 755 złotych. - Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie około 45 opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy będą pomagać im w codziennym funkcjonowaniu, w wyjściu z domu i dotarciu w różne miejsca. Cieszymy się, że pozyskaliśmy kolejne fundusze, dzięki którym możemy wspierać grupę osób niepełnosprawnych. Od wielu lat staramy się, aby otrzymywały one stałą pomoc. Środki, które pozyskujemy są skutecznie wykorzystywane na te działania – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W gminie Daleszyce program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest już od 2019 roku. – Przybywa osób w podeszłym wieku, ludzi chorych i niepełnosprawnych. Szczególnie dużo przybyło ich podczas pandemii i musimy im pomóc wszelkimi usługami, jakie są możliwe. Są to osoby, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu. I od tego właśnie są asystenci. Jeśli będzie taka potrzeba, to asystent pojedzie z niepełnosprawnym do kościoła, do urzędu, czy pójdzie z nim do kina, albo pomoże mu ugotować obiad. Przy osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawności rolą asystenta będzie wyręczanie podopiecznych w pewnych czynnościach. Warto dodać, że środki na ten cel pozyskaliśmy już trzeci rok z rzędu – mówi Renata Segiecińska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Jak zgodnie podkreślają samorządowcy, asystentura jest niezawodnym sposobem na walkę z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych. W gminie Daleszyce realizacja programu już ruszyła i potrwa do końca tego roku.

Agnieszka Olech