Paulina Kotyniewicz została sołtysem Daleszyc, Paweł Adwentowicz będzie reprezentował mieszkańców Widełek – tak zdecydowali mieszkańcy obu miejscowości w wyborach sołeckich, jakie odbyły się 20 czerwca. Nowi sołtysi otrzymali zaświadczenia o wyborze z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni podczas sesji Rady Miasta 24 czerwca.

- Urząd sołtysa jest niezwykle ważny, to on reprezentuje wszystkich mieszkańców swojej miejscowości i współpracuje z radą gminy, kiedy podejmowane są decyzje dotyczące danego sołectwa – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Jak do tej pory ta współpraca w gminie Daleszyce jest bardzo udana, możemy się różnić i dyskutować, ale ostatecznie dochodzimy do porozumienia z korzyścią dla każdej miejscowości. Co jest dla mnie bardzo ważne, stawiamy jako gmina na zrównoważony rozwój, tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli się cieszyć z nowych dróg, chodników, kanalizacji, obiektów sportowych. Mam nadzieję, że współpraca z nowo wybranymi sołtysami nadal będzie tak owocna, przyniesie korzyści mieszkańcom i osobistą satysfakcję pani Paulinie i panu Pawłowi. Gratuluję im poparcia wyborców i życzę dużo zaangażowania w nowe zadania.


Wybory nowych sołtysów zostały zarządzone przez burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce po tym, jak poprzednicy nowo wybranych sołtysów zrezygnowali z pełnionych funkcji.
Kompetencje sołtysa określa statut sołectwa, uchwalany przez radę gminy. Nowo wybrani sołtysi – wspierani przez rady sołeckie – współpracują z Radą Miejską w Daleszycach i burmistrzem, zwołują zebrania, zbierają podatki. Sołtys realizuje podjęte przez radę gminy uchwały dotyczące sołectwa i umożliwia zapoznanie się z nimi jak największej liczbie mieszkańców.