Drukuj
Odsłony: 254

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi w Niwach. Zadania dotyczą wyasfaltowania dwóch odcinków nawierzchni. – Obecnie te drogi są tłuczniowe, więc realizacja naszego zadania całkowicie odmieni komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza burmistrz.

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania, dotyczące dróg o długości 265 m i 330 m (zlokalizowane na dz.nr ewid. 388/3 oraz 1155/48 i 127/5). Obie drogi zyskają asfaltowe nawierzchnie o szerokości 4 m i obustronne pobocza z kruszywa. Czas na realizację wyznaczono do 13. listopada tego roku.

Inwestycje będą kosztować łącznie ponad 208,5 tys. zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów; spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez gminę przetargu.