Drukuj
Odsłony: 159

W Dankowie trwają prace przy utwardzeniu kostką betonową pobocza przy drodze powiatowej. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy fragment o długości ok. 500 mb już jest gotowy do użytku. W sumie pobocze będzie utwardzone na długości 1440 mb.

Zadanie jest realizowane przez gminę Daleszyce oraz powiat kielecki. W ramach inwestycji konieczne było geodezyjne wznowienie pasa drogowego i usunięcie starej nawierzchni pobocza, korytowanie, ułożenie podbudowy i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie prac jest przewidziane w przyszłym roku.

Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 w msc. Danków-Wójtostwo. Wykonawcą jest firma ZRD Brukbud z Kielc. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 336 033,05 zł brutto.