Do 30 stycznia 2022 r. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przedłuża termin nadsyłania prac w II edycji Konkursu Wspomnień „Historia z mojej pamięci”. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zostawić swoje wspomnienia dotyczące  historii swoich rodzin, tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego (ludzie, wydarzenia, zmiany, działania, osobiste przeżycia i polega na przygotowaniu tekstu dotyczącego historii zachowanej we własnej lub rodzinnej pamięci, ale też opisu pamiątki (fotografii, listów, przedmiotów, miejsc), z którym wiąże się rodzinna historia. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę własną, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w innych konkursach.

Pracę konkursową należy dostarczyć w egzemplarzu zapisanym w formacie .odt, .doc lub .docx. lub wydruku komputerowym ew. maszynopisie (max. znormalizowane 15 stron A4). Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis. Szczegółowe informacje d nr tel. 41 36-76 801 oraz na stronie www.ompio.pl