Kończy się przebudowa drogi powiatowej w Sukowie. Drogowcy wylali już nowy asfalt na jezdni w Sukowie-Babiu, zakończona została też budowa chodnika i mostu łączącego Babie z Modrzewiem.

– Duża miejscowość, która leży przy granicy naszej gminy i miasta Kielce, całkowicie się zmieniła dzięki tej ważnej inwestycji. Mieszkańcy zyskali bezpieczny i wygodny chodnik, kierowcy – gładką nawierzchnię i poszerzoną jezdnię. To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości życia – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Pierwszy etap zadania, który polegał na przebudowie drogi w Sukowie-Modrzewiu, został zakończony w ubiegłym roku, obecnie trwają prace „wykończeniowe”, ostatnim etapem będzie stosowne oznakowanie nowej nawierzchni.

Ekipa budowlana wymieniła stare nawierzchnie dróg na odcinkach o długości w sumie niemal 4 km, jezdnie zostały poszerzone do 5,5 metra, zbudowane zostały jednostronne chodniki i utwardzone pobocza.

Inwestycja jest realizowana przez gminę Daleszyce i powiat Kielce. Jej koszt to 6,7 mln zł. Zadanie jest dofinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.