Drukuj
Odsłony: 195

Daleszycka orkiestra dęta zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Nasi muzycy wzbogacili się o nowe instrumenty i repertuar. Wciąż także czekają na uczniów zainteresowanych wstąpieniem w ich szeregi!

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz kolejny sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując do projektu grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”. Umowę z Zarządem LGD „Białe Ługi” podpisano dnia 3 lipca 2021r., a kwota dofinansowania to 14.267,00zł. Zadanie zostało zrealizowane od sierpnia 2021r. do końca listopada 2021r.

Celem grantu była promocja Orkiestry Dętej z Daleszyc poprzez organizację warsztatów muzycznych oraz 3 koncertów na terenie obszaru działania LGD „Białe Ługi”. Poprzez realizację zadania nawiązaliśmy współpracę z Orkiestrą Dętą SIARKOPOL S.A. z Grzybowa k. Staszowa, spotykając się na warsztatach muzycznych, wymieniając swoje doświadczenia i zasoby kulturalne, repertuar, nuty. Wypracowaliśmy również wspólny repertuar, który zagraliśmy podczas Daleszyckiego Jarmarku na św. Michała. W ramach projektu zostały zakupione 2 nowe instrumenty (klarnet i saksofon altowy), 30 szt. toreb na nuty, sfinansowany koszt zatrudnienia instruktora warsztatów muzycznych, organizacja koncertów.

Chcesz być członkiem orkiestry w Daleszycach? Przyjdź, spróbuj, to nic nie kosztuje. Bliższe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach pod nr tel. (41) 30 72 251.

MGOK Daleszyce