Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu "EKOlogiczni Liderzy LGD" Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" ogłasza konkurs "I ja mogę być EKO". Konkurs dedykowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, świetlice) z terenu gminy Daleszyce.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.bialelugi.eu