Wiaty przystankowe często  ulegają zniszczeniu, poprzez wyłamywanie pleksy, czy dewastację siedziska. Wszystkie te elementy zostaną naprawione, malowidła zamalowane,  aby podróżujący mieli jak najlepsze warunki w oczekiwaniu na transport.

Apelujemy, aby szanować mienie gminne, które przecież służy wszystkim. Prosimy, aby zwracać uwagę na akty wandalizmu  i zgłaszanie ich do odpowiednich służb.

23 kwietnia obchodzony jest „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Dzień Książki jest świętem wartym naszej uwagi niezależnie od wieku. O walorach książek nie trzeba nikogo przekonywać. Możliwość poznawania historii spisanych na książkowych stronach to przywilej i przyjemność. Książki to przygoda ponieważ bywają one ucieczką od rzeczywistości, a czasem prawdziwą podróżą po krainie fantazji. Są niepodważalnym źródłem wiedzy. Motorem do refleksji. Czasem nawet przyczyną zmian w naszym myśleniu i działaniu.

Z tej okazji wszystkim Czytelnikom życzymy wielu przygód i zachęcamy do bycia częstym gościem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach.

Film edukacyjny z zestawem ćwiczeń proponuje seniorom Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro seniorzy znajdą dedykowany specjalnie dla nich zestaw ćwiczeń na każdy dzień.
Film powstał przy współpracy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 27.04.2021 r. (wtorek) w msc. Komórki w godz. około od 8:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z tej okazji powszechnie organizowane są akcje sprzątania świata, nagłaśniane są największe problemy niebieskiej planety, jak smog i efekt cieplarniany. Ekolodzy i aktywiści apelują do polityków o proekologiczne zmiany ustawowe, chcą też uświadomić wszystkim obywatelom, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość Ziemi.

Tradycyjnie największą aktywnością w tym dniu mogą pochwalić się najmłodsi: to w szkołach dotychczas najliczniej organizowane były akcje zbierania śmieci, sadzenia drzewek, ekologiczne konkursy czy nauka segregowania odpadów i zasad recyklingu. Światowy Dzień Ziemi 2021, podobnie jak ubiegłoroczny, jest jednak inny z powodu pandemii covid-19. Wiele akcji musi zostać odłożonych lub ograniczonych, na pewno jednak nie braknie symbolicznych gestów troski o przyszłość naszej planety. A kolejna szansa na masowe sprzątanie świata przypada także, jak co roku, w trzeci weekend września.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.04.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
e) przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Daleszyce na lata 2021-2030,
f) zmiany uchwały Nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczecno na lata 2021-2026,
h) zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
i) zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
j) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy urzędowej osad leśnych - Gajówka Jałonne i Gajówka Żarnowiec,
k) zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
l) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2021,
m) rozpatrzenia petycji,
n) rozpatrzenia petycji,
o) rozpatrzenia petycji.

9. Interpelacje.
10.
Zapytania i sprawy różne.
11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia