Na podstawie  art. 15h ust. 1, ust. 2., ust.3., ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568 )

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA
W TERMINIE OD 09 GRUDNIA 2019 R.,  07 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ
UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem wnioskodawcy.

Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego sprzątania naszych miejscowości. Wiosenne porządki odbędą się w poszczególnych sołectwach 15 lub 22 maja. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zapewnia worki, rękawiczki i wywóz śmieci.

W Daleszycach spotykamy się 15 maja o godz. 14-tej, poszczególne grupy wyruszają spod Urzędu Miasta i Gminy. Pozostałe miejscowości będą ogłaszać terminy swoich działań na profilach facebookowych.

W akcję zorganizowaną przez burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach zaangażowali się już radni, sołtysi, szkoły, kluby sportowe i organizacje. Apelujemy także do wszystkich chętnych, aby przyłączyli się do naszych działań lub wsparli je choćby w formie uporządkowania terenów wokół własnych posesji.

W ten praktyczny sposób będziemy świętować promowany dla ochrony przyrody Dzień Polskiej Niezapominajki. Pielęgnacja terenów zielonych to nie tylko forma dbania o przyrodę i nasze wspólne dobro, ale też sposób na poprawę atrakcyjności naszej gminy w oczach współmieszkańców i turystów.

Rozśpiewane mieszkanki Sukowa nie spoczywają na laurach: zespół śpiewaczy Sukowianki znad Lubrzanki zdobył wyróżnienie podczas XXVII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2021.

Ten rok, mimo oczywistych trudności w dostępie do kultury, jest bardzo udany dla naszych śpiewaczek. Przypomnijmy, zaledwie w marcu Sukowianki zdobyły drugie miejsce na tegorocznym Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Przegląd „Złoty Kłos” także został przeprowadzony drogą internetową i odbył się 1 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

logotypy centrum przesiadkowe

Postępuje remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Budynek przy Placu Staszica 9 jest poddawany termomodernizacji, rozbudowie i przebudowie. W myśl umowy z wykonawcą, termin zakończenia prac przypada na koniec tego roku.

Mieszkańcy naszej gminy od dwunastu miesięcy załatwiają swoje sprawy urzędowe w tymczasowej siedzibie magistratu, która mieści się w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Sienkiewicza 11. Tymczasem przy rynku trwają prace, które pozwolą na bezpieczne i wygodne użytkowanie budynku, zabezpieczenie go przed działaniem czynników atmosferycznych i dostosowanie do przepisów bhp i przeciwpożarowych. Dotychczas właśnie stan techniczny obiektu był największym problemem, ale remont zmniejszy też koszty jego utrzymania ze względu na wprowadzenie energooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii.   

- Dzięki prowadzonym aktualnie pracom wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce zyskają przyjazny urząd, który będzie spełniał obowiązujące dziś wymogi bezpieczeństwa użytkowania. Będzie to prawdziwa wizytówka naszej gminy – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach; pierwszy dotyczy termomodernizacji, w ramach której wykonawca wymienia stolarkę okienną i drzwiową, ociepla ściany zewnętrzne i izoluje przeciwpowodziowo ściany piwnicy, montuje piec na pellet, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, wymienia oświetlenie na energooszczędne. Drugi etap inwestycji obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę urzędu; budynek będzie miał dodatkową kondygnację i nową elewację, przebudowane zostaje wejście główne, pomieszczenia i korytarze, w urzędzie pojawi się też winda i toalety dla niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji jest firma „PERFECT” z Kielc.

Przypomnijmy, projekt pod nazwą „EkoUrząd - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii jako element poprawy efektywności energetycznej” był realizowany od 2017 roku. w tym czasie przygotowywana była dokumentacja dotycząca pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie inwestycji i uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące możliwego zakresu robót. W efekcie tych starań 16 kwietnia 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą, natomiast 23 grudnia 2020 roku burmistrz Daleszyc podpisał z marszałkiem województwa umowę na dofinansowanie projektu. Unijne wsparcie wyniesie prawie 1 mln zł.

Zawodniczki kolarskiego klubu Vento Bike Team z Daleszyc z powodzeniem wystartowały w 61-ym Ogólnopolskim Małym Wyścigu Pokoju.  To jeden z najważniejszych zawodów kolarskich w tej kategorii wiekowej w kraju. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Gabriela Kaczmarczyk.

Młodziczki ze Świętokrzyskiej Fundacji Sportu reprezentowały w Poznaniu region świętokrzyski. Wyścig dla kategorii młodzik i młodziczka odbył się 2 i 3 maja. - Pogoda w majowy weekend niezbyt sprzyjała ściganiu, ale młodzież się nie poddawała – podkreślają organizatorzy. Kategoria młodzik miała do pokonania 29,4 km, tj. 7 rund x 4,2 km, natomiast młodziczki mierzyły się z trasą 21 km, tj.5 rund po 4,2 km.

Pierwszy etap wyścigu młodziczek należał do naszej zawodniczki (21 km ze startu wspólnego), podobnie trzeci, jednak w drugim (4,2 km jazda indywidualna na czas) Gabriela Kaczmarczyk uplasowała się na trzeciej pozycji, co w generalnej klasyfikacji dało jej drugie miejsce na podium.

Gratulacje należą się również pozostałym młodziczkom z Vento Bike Team, które walczyły z konkurencją z całego kraju: ostatecznie 28. miejsce zajęła Zuzanna Mysiór, 30-te – Wiktoria Olejarczyk, a 36-te – Marcelina Kuśmierz.

Nasza młodzież po raz kolejny udowodniła, że potrafi wspaniale walczyć i wygrywać w najważniejszych zawodach w kraju. Gratuluję Gabrysi Kaczmarczyk świetnego wyniku i wszystkim zawodniczkom, które tak wspaniale reprezentowały gminę Daleszyce i znowu dały nam wszystkim powód do dumy i radości. Podziękowania należą się również trenerom Janowi i Krzysztofowi Baćkowskim oraz wspaniałym rodzicom, którzy tak pięknie wspierają poczynania młodych zawodników i zawodniczek. To pod ich okiem nasi młodzi kolarze zdobywają kolejne laury i rysuje się przed nimi wspaniała przyszłość – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

9 maja przypada Dzień Unii Europejskiej. To okazja, by wiwatować na rzecz pokoju i jedności. Współpraca krajów ponad granicami zaczęła się w 1950-tym roku.

Dzień Europy upamiętnia rocznicę podpisania Deklaracji Schumana i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Plan dotyczący koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla został przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Nowa forma współpracy politycznej w Europie miała uniemożliwić wybuch kolejnej wojny. EWWiS została założona przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Była to pierwsza ponadnarodowa instytucja europejska, która przekształciła się w znaną nam dziś Unię Europejską.

Dziś wspólnotę buduje 27 państw członkowskich, wśród nich od 1 maja 2004 roku jest Polska. W Europarlamencie zasiada 52-óch posłów z naszego kraju. Celami istnienia UE są m.in. wpieranie pokoju i dobrobytu obywateli, promowanie zrównoważonego rozwoju, postępu społecznego i ochrony środowiska, zwiększanie spójności oraz solidarności między państwami członkowskimi, a jednocześnie ochrona różnorodności kulturowej i językowej.