„Wspierać bardziej” – to nazwa projektu, który będzie realizowany w gminie Daleszyce już od maja tego roku. W jego ramach znajdujące się w trudnej sytuacji rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Gmina otrzymała na ten cel blisko milion złotych dofinansowania unijnego.

Finansowa pomoc z zewnątrz
„Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” to bardzo istotny społecznie projekt. Jego celem jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic środowiskowych, ale nie tylko. Potrzebujący otrzymają też wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne. Gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie unijne na realizację tego projektu. Wyniesie ono 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szeroko zakrojona pomoc
Przyznane gminie Daleszyce środki z zewnątrz zostaną wykorzystane na otoczenie wsparciem około trzydziestu rodzin z tego terenu. – Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. Celem projektu jest zapobieganie odizolowaniu poszczególnych osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowywanie więzi rodzinnych, poprawa kondycji psychicznej, wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej, a także poznawanie swoich mocnych stron i rozwijanie umiejętności kluczowych – informuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Świetlica do zadań specjalnych
W realizacji projektu kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie świetlicowe. – Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym będą się spotykać osoby niepełnosprawne z osobami, które mają inne, dodatkowe problemy. W tym celu mamy zamiar wyremontować świetlicę w Kranowie, tak aby w pełni dostosować ją do potrzeb tych osób. Zostaną poszerzone drzwi, zrobione specjalne podesty i podjazdy dla wózków inwalidzkich, zakupimy też odpowiednie wyposażenie – informuje Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. – W świetlicy będą odbywały się regularne spotkania dla dziewięćdziesięciu osób. Chcemy zapewnić dla nich psychologa, dwóch asystentów rodziny, będą też prowadzone warsztaty. W założeniu ma to być bardzo rodzinny projekt, mający nieść pomoc w środowisku, w którym te rodziny mieszkają – dodaje dyrektor Segiecińska.

W planach jest także uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu. - Dużo rodzin nie chce pokazywać swojej niepełnosprawności na zewnątrz, a w jakiś sposób chcemy do nich dotrzeć. Stąd pomysł, aby w sytuacjach wymagających wsparcia, mogły dzwonić i konsultować się, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy – podkreśla pani dyrektor.
Nabór już maju
Nabór do projektu ruszy w maju tego roku. Włączone będą do niego rodziny i dzieci dotknięte sprzężonymi problemami. Wśród nich będą brane pod uwagę te, które posiadają niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, borykają się z uzależnieniami, bezrobociem, ubóstwem, przemocą, wyuczoną bezradnością, zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością.

Agnieszka Olech

Zapraszamy do lektury najnowszego Głosu Daleszyc. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje o nowych Klubach Seniora, kolejnych inwestycjach dla mieszkańców, relacje z wirtualnego koncertu oraz wiele, wiele innych.
Bezpłatne egzemplarze znajdą Państwo w sklepach oraz instytucjach publicznych na terenie Gminy Daleszyce. Jeżeli ktoś nie zdąży odebrać swojego egzemplarza, nasze czasopismo można przeczytać również online.
https://daleszyce.pl/index.php/glos-daleszyc/2021

podatki.gov.pl

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
e-Urząd Skarbowy

Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Wizyta w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście udać się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Obejrzyj film.
Film z audiodeskrypcją jest na YT KAS pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=JBEA743ZqaE

Cztery działające na terenie gminy Daleszyce kluby sportowe otrzymały dofinansowanie do swojej działalności w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Kluby stanęły do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Konkursy zostały ogłoszone przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, który po ich rozstrzygnięciu podpisał umowy na udzielenie dotacji z przedstawicielami klubów. Dotacje otrzymają: Klub Karate Kyokushin „Chikara” – na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w miejscowości Susiec”; Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Daleszyce – na zadanie „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”; Świętokrzyska Fundacja Sportu – na „Popularyzację i rozwój kolarstwa jako czynnego wypoczynku” oraz Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce na szeroko rozumianą działalność związaną z piłką nożną.

Co roku kluby sportowe, które mają w statucie działalność na rzecz naszych mieszkańców, mogą starać się o wsparcie swoich działań przez samorząd – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Kluby, które otrzymały dotacje, od lat pracują na sportowe sukcesy młodszych i starszych mieszkańców gminy Daleszyce, są otwarte dla wszystkich chętnych i z wielkim zaangażowaniem działają nie tylko po to, by zdobywać medale i puchary, ale przede wszystkim, by promować zdrową rywalizację i aktywny tryb życia. Te kluby są prawdziwymi ambasadorami naszej gminy: nasi karatecy z klubu Chikara przywożą medale z zawodów w kraju i na świecie; młodzi kolarze z klubu Vento Bike Team działającego pod skrzydłami Świętokrzyskiej Fundacji Sportu nie wracają bez medali i wyróżnień z żadnych zawodów, a startują w najważniejszych rywalizacjach w całym kraju; zawodniczki Sparty praktycznie co roku wracają z medalami z mistrzostw Polski w piłce plażowej, natomiast Spartakus to nie tylko emocje dla miłośników męskiego futbolu, ale też szkolenia w wielu grupach wiekowych, już od przedszkolaków do juniorów w tak zwanej Akademii Spartakusa, która zresztą za swoją działalność została niedawno doceniona specjalnym certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że chętnych do uprawiania sportu w naszej gminie nie brakuje i że możemy wesprzeć działania, które pomagają mieszkańcom w realizacji ich potrzeb – dodaje burmistrz.

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Daj się wysłuchać!

Gmina Daleszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej w Dankowie i budowy chodnika w Słopcu. Umowy zostały podpisane 31 marca przez burmistrza i wyłonionego w przetargu wykonawcę.

Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie gminy Daleszyce”. Jedno z działań dotyczy  przygotowania planów przebudowy drogi powiatowej przy działce nr 215/2 w miejscowości Danków, drugie – opracowania projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w Słopcu.

Umowy na sporządzenie dokumentacji zostały podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz firmę Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. Koszt każdego z zadań to kwota ponad 18 tys. zł. Projekty mają być wykonane w tym roku.