W Dzienniku Ustaw opublikowano wzory wniosków stosowane przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Obsługa dokumentów w wersji papierowej będzie należała m.in. do urzędów gmin.

Minister cyfryzacji wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL. Wnioski w tej sprawie można składać osobiście w organie dowolnej gminy. Wniosek składany osobiście w wersji papierowej powinien być wypełniony drukowanymi literami w kolorze czarnym lub niebieskim i opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem, wniosek może być sporządzony na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez wnioskodawcę i wydrukowany przez pracownika organu gminy z systemu teleinformatycznego w obecności wnioskodawcy.

We wniosku podaje się dane osoby składającej wniosek lub osoby, w imieniu której wniosek składa pełnomocnik, w tym: imię, nazwisko i numer PESEL. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy uzasadnić tę decyzję. W formularzu przewidziano również miejsce na wpisanie numeru telefonu i adresu e-mail, ale ich podawanie nie jest obowiązkowe, może jedynie ułatwić kontakt w sprawie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL gromadzone są następujące dane: numer PESEL; informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL; informacja o chwili zastrzeżenia numeru PESEL; informacja o cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL; informacja o chwili cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL; oznaczenie organu albo podmiotu rejestrującego zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Pełna treść rozporządzenia wraz z wzorami wniosków do pobrania poniżej.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/publikujemy-wzor-wniosku-o-zastrzezenie-numeru-pesel-dokument

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach wspólnie z Zarządem Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Daleszycach informuje, że 18 listopada 2023 r. w miejscowościach Komórki i Niwy odbędą się gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce.

W związku z tym w godzinach 9:00 – 16:00 będzie wzmożony ruch pojazdów pożarniczych.  W ramach ćwiczeń zastępy będą poruszać się alarmowo.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

WYCIECZKI SZKOLNE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MÓJCZY

29 września 2023 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mójczy udali się na wycieczkę w ramach programu "Poznaj Polskę". Swoje kroki skierowali do Krakowa. Uczniowie klas 4-8 w Grodzie nad Wisłą przemierzyli szlak królewski, a następnie udali się do położonej w sąsiedztwie Kopalni Soli w Wieliczce. Całkowity koszt wyprawy wyniósł 8280 zł, w tym 4968 zł to kwota dofinansowania, które udało się uzyskać w ramach ministerialnego programu.

Ogłoszenie w sprawie odbioru folii rolniczych

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa lub osoby mogącej adoptować psa rasy labrador. Pies został znaleziony na terenie miejscowości Niestachów gm. Daleszyce. Ponieważ pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa o pilny kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański