W każdej chwili są gotowi nieść pomoc, kierując się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Z poświęceniem ratują mienie, zdrowie i życie drugiego człowieka, narażając swoje własne. To oni pojawiają się pierwsi na miejscu katastrof, pożarów i klęsk żywiołowych, gwarantując bezpieczeństwo mieszkańcom. Strażacy, bo o nich mowa, 19 maja obchodzili swoje święto w Daleszycach podczas VII Gminnego Dnia Strażaka.

W minioną niedzielę mieszkańcy Daleszyc mieli okazję uczestniczyć w VII Gminnym Dniu Strażaka, który odbył się zgodnie z długoletnią tradycją. Uroczystości rozpoczęły się już przed Mszą Świętą, a ich organizacja oraz przebieg były wzorcowe.

Na Placu uroczystości zgromadziły się pododdziały straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Daleszyce. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Związku OSP RP w Daleszycach, Naczelnik OSP w Daleszycach dh Szczepan Furmanek. Za dowódcą maszerowała Orkiestra Dęta z Daleszyc pod batutą kapelmistrza Jacka Cieliłaby. Tuż za orkiestrą szła kompania honorowa wystawiona przez jednostkę OSP w Daleszycach, dowodzona przez Skarbnika OSP w Daleszycach dh Adriana Kozuba.

Kolejno w pochodzie podążała kompania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, której dowódcą była Natasza Kraska z OSP w Smykowie, a za nimi poczty sztandarowe pod dowództwem Wiceprezesa Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Naczelnika OSP w Sukowie dh Kamila Smelcerza. Całość zamykała kompania ze wszystkich jednostek z gminy Daleszyce, dowodzona przez dh Romana Trzpiota – Naczelnika OSP w Niestachowie.

Centralnym punktem obchodów była Msza Święta odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin przez księdza Franciszka Beraka w asyście księdza Tadeusza Cudzika oraz księdza Kazimierza Wierzbickiego. O oprawę muzyczną zadbał ksiądz Przemysław Moćko. Uroczystość ta była nie tylko duchowym wsparciem dla druhów, ale również momentem refleksji nad ich ciężką i niebezpieczną służbą.

Po zakończonej Mszy Świętej i wciągnięciu flagi państwowej na maszt kulminacyjnym punktem było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych druhów. I tak, Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Paweł Pawlik z OSP w Daleszycach. Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Roman Kurczyński z OSP w Sukowie i dh Piotr Rzadkowski z OSP w Daleszycach. Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano dla dh Patrycji Krzysiek z OSP w Smykowie i dh Piotra Porczyńskiego z OSP w Niestachowie. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Tomasz Kruk z OSP w Komórkach, dh Mateusz Kasprzyk z OSP w Niestachowie, dh Igor Kozak z OSP w Sukowie oraz dh Szymon Jaus z OSP w Smykowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński podkreśla jak ważną rolę odgrywają strażacy w lokalnej społeczności. - Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy nie tylko dla druhów, ale też dla wszystkich mieszkańców. Strażacy to niezwykli ludzie, którzy nieustannie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich odwaga, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy w każdej chwili zasługują na najwyższy szacunek. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także ratują życie i mienie podczas różnych katastrof i wypadków. Ich praca jest nieoceniona, a my, mieszkańcy Daleszyc, jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach tak wspaniałych druhów. W imieniu samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce pragnę złożyć wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za ich trud i zaangażowanie. Wszystkim strażakom życzę zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby. Niech wasza misja przynosi radość i poczucie spełnienia, a każda akcja kończy się szczęśliwym powrotem do domu – mówi burmistrz Dariusz Meresiński, składając podziękowania i piękne życzenia na ręce wszystkim druhów ochotników.

Niestety, ulewny deszcz nie pozwolił na przeprowadzenie zaplanowanego po oficjalnych uroczystościach pikniku strażackiego. Niemniej jednak, ten dzień bez wątpienia był wyjątkowy dla całej braci strażackiej. VII Gminny Dzień Strażaka w Daleszycach był nie tylko czasem uhonorowania zasłużonych druhów, ale także momentem integracji i wyrażenia wdzięczności dla tych, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Agnieszka Olech

Kolejny raz cykliści wyruszyli wraz z księdzem biskupem Marianem Florczykiem na majówkę rowerową.

Rodzinna Majówka Rowerowa to sposób na upamiętnienie Jana Pawła II z okazji rocznicy jego urodzin (papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku). Trasa  rodzinnej majówki wiodła z Kielc do Borkowa jej długość to blisko 20 km. W drogę dzielnie ruszyły nawet rodziny z małymi dziećmi.

Poruszający się na dwóch kółkach pielgrzymi wyruszyli spod kieleckiej katedry o godz. 10:00. Po drodze rowerzyści zatrzymali się w kościołach w Dyminach i w Kaczynie, by pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka wspólnie pomodlić się. Około godziny 14 pielgrzymi dotarli do celu, czyli nad zalew w Borkowie, gdzie czekał na nich piknik. Uczestnicy majówki mogli skosztować pysznych kiełbasek z grilla oraz zrelaksować się przy muzyce.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2024 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z działalności spółki ZUK.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023”.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa mieszańca Rottweilera. Pies ten w godzinach wieczornych dnia 18.05.2024 roku pojawił się w miejscowości Marzysz Pierwszy, gdzie został odłowiony do Schroniska Ogonki w Nowinach. Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę właściciela lub osoby mogące wskazać właściciela psa o pilny kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 tel. 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Szanowni Państwo,

Pokaz filmu pt. „Raport Pileckiego” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza odbędzie się we wtorek 21 maja o godz. 18.00 w kinie Fenomen mieszczącym się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Seans odbędzie się w ramach niedawno rozpoczętej IX edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”. Film zostanie poprzedzony wstępem Marka Jończyka z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach. Zapraszamy, wstęp wolny!