Kolejny raz cykliści wyruszyli wraz z księdzem biskupem Marianem Florczykiem na majówkę rowerową.

Rodzinna Majówka Rowerowa to sposób na upamiętnienie Jana Pawła II z okazji rocznicy jego urodzin (papież Polak urodził się 18 maja 1920 roku). Trasa  rodzinnej majówki wiodła z Kielc do Borkowa jej długość to blisko 20 km. W drogę dzielnie ruszyły nawet rodziny z małymi dziećmi.

Poruszający się na dwóch kółkach pielgrzymi wyruszyli spod kieleckiej katedry o godz. 10:00. Po drodze rowerzyści zatrzymali się w kościołach w Dyminach i w Kaczynie, by pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka wspólnie pomodlić się. Około godziny 14 pielgrzymi dotarli do celu, czyli nad zalew w Borkowie, gdzie czekał na nich piknik. Uczestnicy majówki mogli skosztować pysznych kiełbasek z grilla oraz zrelaksować się przy muzyce.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.05.2024 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja z działalności spółki ZUK.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023”.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Mariusz Dziadowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa mieszańca Rottweilera. Pies ten w godzinach wieczornych dnia 18.05.2024 roku pojawił się w miejscowości Marzysz Pierwszy, gdzie został odłowiony do Schroniska Ogonki w Nowinach. Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę właściciela lub osoby mogące wskazać właściciela psa o pilny kontakt telefoniczny ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 tel. 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Szanowni Państwo,

Pokaz filmu pt. „Raport Pileckiego” w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza odbędzie się we wtorek 21 maja o godz. 18.00 w kinie Fenomen mieszczącym się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Seans odbędzie się w ramach niedawno rozpoczętej IX edycji Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”. Film zostanie poprzedzony wstępem Marka Jończyka z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach. Zapraszamy, wstęp wolny!

Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach - zmiana trasy autobusów linii nr 28 i 33.

12 maja to kolejna data, która bez wątpienia zapisze się złotymi literami w historii szkoły podstawowej w Niestachowie. To właśnie tego dnia uroczyście oddano do użytku społeczności szkolnej nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które bez wątpienia stanie się nowym centrum sportowym nie tylko dla uczniów, ale też dla wszystkich mieszkańców. Uroczystość otwarcia została połączona z festynem rodzinnym, który zgromadził tłumy i zapewnił mnóstwo atrakcji.

Niedzielny festyn rodzinny rozpoczął się hucznie i przyciągnął wielu mieszkańców. Na scenie pojawili się artyści, akrobaci, cheerleaderki oraz karatecy, którzy swoimi pokazami wprawili publiczność w zachwyt. Nie zabrakło również emocjonujących zawodów sportowych, w których brały udział całe rodziny, prezentując swoje umiejętności na nowo otwartym boisku. Dodatkową atrakcją był pokaz sprzętu i umiejętności strażackich, który przyciągnął nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Dzięki zaangażowaniu lokalnych strażaków, uczestnicy festynu mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca strażaka od kuchni.

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne - sportowe serce Niestachowa

Nowe boisko wielofunkcyjne w Niestachowie to inwestycja, na którą władze miasta i gminy Daleszyce pozyskały rządowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. Obiekt o wymiarach około 30 m na 17 m i nawierzchni z trawy syntetycznej pozwala na rozgrywanie meczów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, a także mini piłki ręcznej i tenisa. Koszt budowy wyniósł około 350 tysięcy złotych.

Burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tej inwestycji. – Rozwój infrastruktury sportowej dostępnej dla uczniów i wszystkich mieszkańców naszej gminy od początku był jednym z moich najważniejszych celów – przyznaje burmistrz Dariusz Meresiński. – Myślę, że to ważne, aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnych obiektów, tak, aby móc rozwijać sportowe pasje i dbać o zdrowie. Nowoczesne sale sportowe, boiska wielofunkcyjne i dobre wyposażenie szkół, a także wysoka jakość nauczania, powodują, że nasza młodzież kończąc szkoły podstawowe bez kompleksów wchodzi w kolejny etap edukacji w większych miastach, ale przede wszystkim wciąż ma możliwości osobistego rozwoju w bliskim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania – dodaje burmistrz Dariusz Meresiński. Szkoła w Niestachowie to miejsce nieustannego rozwoju

Szkoła w Niestachowie pięknieje i rozwija się

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie przeszła znaczące przeobrażenia. We wrześniu 2020 roku oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły. Budynek został rozbudowany o dwukondygnacyjną część, w której mieszczą się nowoczesne sale lekcyjne, świetlica, punkt przedszkolny oraz pomieszczenia administracyjne. Powstała również nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym oraz szatniami. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych. Natomiast, pod koniec ubiegłego roku zakończyła się przebudowa punktu przedszkolnego w Niestachowie. Odnowione sale, szatnia i toalety zostały idealnie dopasowane do potrzeb najmłodszych. Przebudowa kosztowała 387 tys. zł i została częściowo dofinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja w bazę sportową to inwestycja w przyszłość

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne w Niestachowie to kolejny krok w rozwoju infrastruktury sportowej w gminie Daleszyce. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy, zarówno młodzi, jak i starsi, będą mieli możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijania swoich pasji sportowych oraz integrowania się w ramach różnorodnych wydarzeń i zawodów sportowych. Nowy obiekt sportowy w Niestachowie to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim w zdrowie i rozwój społeczności lokalnej.

Agnieszka Olech