Jakich budynków dotyczy inwentaryzacja? Kto i w jaki sposób może wykonać inwentaryzację? Przedstawiamy ważne informacje dotyczące wykonania inwentaryzacji budynków w związku z wdrożeniem w dniu 18 września 2023 r. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w GUNB.

Inwentaryzacja budynku – co to jest?
Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna i polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Dotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np.: budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce działając na podstawie art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm.) informuje, że samorząd Gminy przystąpił do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety „Przemoc domowa”, która jest udostępniona w Biurze Obsługi Klienta w  UMiG Daleszyce oraz w MGOPS Daleszyce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Powiat Kielecki realizuje w 2024 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

            Wszystko wskazuje na to, że już niebawem gmina Daleszyce stanie się areną pionierskiego przedsięwzięcia edukacyjnego - powstania Uniwersytetu Ludowego. Inicjatywa ta, zainicjowana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, radną powiatu kieleckiego Annę Kosmalę, oraz prezesa Stowarzyszenia Bonum Pulicum Mariusza Marciniaka  już teraz wzbudza duże zainteresowanie. Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy Daleszyce zaowocowało szerokim poparciem dla projektu, który uzyskał znaczące dofinansowanie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach i świetlica Integracyjno-Wspierająca „Promyczek” zapewniły naszym dzieciom wachlarz atrakcji w czasie ferii zimowych dla dzieci, które wolny czas od nauki spędzały w swoich domach.

Dzięki naszym jednostkom dzieci miały zapewnioną codzienną opiekę oraz ciekawie zagospodarowany czas wolny. Dla każdego coś fajnego – różnorodne zajęcia, warsztaty i wycieczki, były dostępne dla wszystkich chętnych młodych mieszkańców gminy Daleszyce.

Sołtys Daleszyc Paulina Lejawka, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniach:
— 07.03.2024 r. (czwartek) w godz. 16:15 - 18:00
— 08.03.2024 r. (piątek) w godz. 16:15 - 18:00
— 09.03.2024 r. (sobota) w godz. 10:30 - 14:00

Mieszkańcy będą mogli uregulować opłaty za podatek oraz odpady komunalne.