161 lat temu, 22 stycznia 1863 r., rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX wieku polski zryw narodowy. Z tej okazji pod symbolicznym obeliskiem poświęconemu tamtym wydarzeniom w Szczecnie, złożone zostały wieńce w hołdzie bohaterom. Uczniowie natomiast przedstawili patriotyczną akademię w hołdzie poległym.

Pamięć o historycznych wydarzeniach jest dla mieszkańców gminy Daleszyce bardzo ważna. Szczególnie trzeba doceniać ludzi, którzy walczyli za naszą Ojczyznę!

Kwiaty po obeliskiem złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczecnie oraz delegacja samorządu gminy Daleszyce na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim.

Powstanie styczniowe pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Wśród bohaterów tamtych wydarzeń byli również mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny:

Stanisław Piechowski, Tomasz Mochocki, Wawrzyniec Kułaga, Stanisław Ostrowski, Jan Smołuchowski, Antoni Kwiatkowski, Wincenty Tatarski, Wawrzyniec Cedro, Jan Lubieniecki, Józef Majewski, Antoni Golimento, Jan Kapela, Jędrzej Grzegorski, Tomasz Łojkowski, Józef Furmanek, Michał Sajecki, Józef Zabłocki, Jakub Teliga, Franciszek Sieżawski, Stanisław Marjański, Michał Oszczepalski.

PIEŚŃ POWSTAŃCÓW PRZY ZIMOWYM OGNISKU

Śród chłodu i głodu, w obronie narodu
My zawsze do boju gotowi;
Choć dłoń nam skostniała, lecz serce w nas pała,
I grozim rozpaczą wrogowi!
Świat głuchy na jęki, nie podał nam ręki -
Już w pomoc nie wierzym niczyją;
Lecz słowem modlitwy idziemy do bitwy
Wołając: Jezusie! Maryjo!

Lecz bronić narodu, śród chłodu i głodu
My spieszym z niezlękłym orężem,
Kto nie zna co trwoga, silniejszy od wroga -
Zwyciężem, o bracia! Zwycięzem!
Kraj z nami! Bóg z nami! – Nad ofiar grobami
Ojczyzna i Wolność odżyje!
Więc naprzód – do bitwy! Ze słowem modlitwy,
Z okrzykiem: Jezusie! Maryjo!

17 XII 1863 Konstanty Gaszyński

Cześć i Chwała Bohaterom!

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.01.2024 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXXVIII/754/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP,
e) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2024 rok,
f) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
g) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok,
h) rozpatrzenia petycji.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.01.2024 r. (wtorek) w msc. Borków, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki, Trzemosna, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Już wkrótce będziemy ponownie rozliczać się z fiskusem. Wypełniając zeznanie nie zapomnij wskazać jako miejsce zamieszkania Gminę Daleszyce. Dzięki temu Twoje podatki wrócą do Ciebie.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Daleszyce i na dzień 31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twojego zamieszkania, bez względu na adres zameldowania, składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) do Urzędu Skarbowego, w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wskaż miejsce w którym mieszkasz, wpisz po prostu – gmina Daleszyce. Nie musisz dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania! Zapłacony przez Ciebie podatek może trafić do budżetu gminy w której mieszkasz. Pozwala to na lepszą realizację zadań gminy. Można je przeznaczyć na poprawę Twojego otoczenia i finansowanie usług publicznych z których na co dzień korzystasz.

Twoje podatki wrócą pośrednio do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania gminę Daleszyce.

Link do rozliczenia - https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-i-gminy-w-daleszycach/