Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 31.01.2024 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2024 rok,
c) zmiany uchwały Nr LXXXVIII/754/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP,
e) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej na 2024 rok,
f) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
g) uchwalenia Planu Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok,
h) rozpatrzenia petycji.

8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.01.2024 r. (wtorek) w msc. Borków, Słopiec Rządowy, Słopiec Szlachecki, Trzemosna, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana awarią sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Już wkrótce będziemy ponownie rozliczać się z fiskusem. Wypełniając zeznanie nie zapomnij wskazać jako miejsce zamieszkania Gminę Daleszyce. Dzięki temu Twoje podatki wrócą do Ciebie.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Daleszyce i na dzień 31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twojego zamieszkania, bez względu na adres zameldowania, składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) do Urzędu Skarbowego, w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wskaż miejsce w którym mieszkasz, wpisz po prostu – gmina Daleszyce. Nie musisz dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania! Zapłacony przez Ciebie podatek może trafić do budżetu gminy w której mieszkasz. Pozwala to na lepszą realizację zadań gminy. Można je przeznaczyć na poprawę Twojego otoczenia i finansowanie usług publicznych z których na co dzień korzystasz.

Twoje podatki wrócą pośrednio do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania gminę Daleszyce.

Link do rozliczenia - https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-i-gminy-w-daleszycach/

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2024 r. (poniedziałek) w godzinach od ok. 9:30 do ok. 15:00 w msc. Daleszyce, Kranów, Brzechów, Niwy, nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane awarią sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.