Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rodziców (opiekunów prawnych), z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, urodzone w latach 2009- 2017 (wiek dziecka 7-15 lat).

Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, w następujących terminach:

  • 14.07.2024r. - 03.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,
  • 31.07.2024r. - 20.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusu przez dziecko jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory dokumentów dostępne są również na stronie internetowej KRUS https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku 

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 8685153.

Wnioski należy składać do dnia 31.05.2024r.

KRUS
Oddział Regionalny w Kielcach

14 kwietnia w malowniczych krajobrazach gminy Daleszyce po raz dziewiętnasty odbył się MTB Cross Maraton, przyciągając rekordową liczbę uczestników. Około 500 zawodników z różnych zakątków Polski stanęło na starcie tego wyjątkowego wydarzenia, które co roku ściąga do miasta zarówno amatorów jak i elitę kolarstwa górskiego.

Tegoroczny maraton nie tylko stanowił sportowe wyzwanie, ale także okazał się wydarzeniem, które jednoczy rodziny. - Cieszymy się, że tylu zawodników, praktycznie z całej południowej Polski, ale nie tylko, dotarło do nas i wystartowało w różnych kategoriach wiekowych. W wyścigu brały udział całe rodziny, a rynek w Daleszycach wypełnił się kolarzami. To pokazuje, że oprócz tego, że są to zawody sportowe, wydarzenie jest również imprezą jednoczącą rodziny, a także promującą miasto i gminę Daleszyce - powiedział sekretarz miasta i gminy Daleszyce, Piotr Ferens.

Straż Miejska w Daleszycach poszukuje właścicieli zwierząt lub osób mających informacje dot. porzuconych psów i kotów na terenie gminy Daleszyce.

Odłowione zwierzęta przewożone są do Schroniska. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób mogących wskazać właścicieli czworonogów o pilny kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod nr tel. 782 910 324.

Osoby, które są zainteresowane adopcją bezdomnych zwierzaków prosimy o kontakt!

Komendant SM
Marian Kołomański

 

Historia i dzieje narodu mają być źródłem nauki, aby to, co było złe, naprawić, a to, co było dobre, uszlachetnić. Dzisiaj mamy obowiązek pielęgnowania wszystkiego, co się zdarzyło, z czego wyrastamy, co było krwią, bliznami i cierpieniem, co było radością i triumfem - usłyszeli wszyscy ci, którzy wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 14. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginął generał Tadeusz Buk - patron Szkoły Podstawowej w Mójczy.

Daleszyce mają długą i bogatą przeszłość, którą dziś mogą się szczycić.

14 kwietnia 1569 r., a więc równo 455 lat temu król Polski i wielki książe litewski Zygmunt II August (1520-1572) wydał w Krakowie przywilej na mocy którego biskup krakowski, sekretarz wielki koronny, pisarz polityczny, mówca i mecenas sztuki Filip Padniewski dokonał lokacji miasta Daleszyce. Miasto Daleszyce powstało w 1570 r. na gruntach dwóch wsi Daleszyce i Klatki. Jak podaje historyk i badacz Dariusz Kalina w swoich „Materiałach do dziejów miasta i gminy Daleszyce” w XVI w. rozwijała się na terenie parafii Daleszyce tendencja do rozwoju osadnictwa i poszukiwania nowych dochodów z działalności pozarolniczej, w tym górnictwa i hutnictwa. Pojawiła się zatem konieczność skutecznego zarządu gospodarczego i administracyjnego. Wydaje się, iż był to jeden z czynników decydujących o lokowaniu Daleszyc.