Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firma Wolański sp. z o.o. z Warszawy, realizuje badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020. Jednym z celów badania jest ocena wpływu inwestycji transportowych na poprawę jakości transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polska Wschodnia.

 W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem https://badanie.mcminstitute.pl/index.php/272168?newtest=Y

Blisko 400 metrowy odcinek drogi przeszedł gruntowny remont. Mieszkańcy Borkowa zyskali nową nakładkę asfaltową, a także chodnik. Jest to kolejna inwestycja na terenie naszej gminy, dzięki której znacznie poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz użytkowników drogi.

- Do tej pory była to zwykła polna droga. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całkowicie zmieniliśmy jej oblicze. Od teraz jest komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Droga zyskała nakładkę asfaltową oraz szeroki chodnik. Staramy się pozyskiwać kolejne dofinansowania, dzięki którym gmina Daleszyce zmienia swoje oblicze. Przebudowy dróg są dla nas priorytetem i bardzo się cieszę, że udało nam się wykonać szereg inwestycji z tym związanych   - mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Drogowcy wycieli zbędne krzewy, zabezpieczyli sieci wodociągowe i teletechniczne, utwardzili pobocza kruszywem, a także wykonali zjazdy z kostki betonowej. - Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb w zakresie remontów dróg jest bardzo wiele ale będziemy czynić starania, aby sukcesywnie realizować wnioski zgłaszane przez mieszkańców - dodaj Burmistrz.

Całkowita wartość zadania to 1 014 619,20 zł z czego 507 309,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 Program skierowany jest do Seniorów mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Usługa "opieki na odległość" realizowana w ramach tego programu będzie bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4, telefon: 41/3072495 wew. 25.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.02.2024 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Nowa podbudowa i nowa nawierzchnia na kolejnych odcinkach dróg wewnętrznych w gminie Daleszyce. Prace niebawem się zakończą, a mieszkańcy Brzechowa, Dankowa, Trzemosny i Słopca będą cieszyć się z komfortowego dojazdu do swoich posesji.

Burmistrz Dariusz Meresiński cieszy się z dobrego tempa prac oraz z tego, że kolejne odcinki dróg w gminie przechodzą gruntowne remonty – Umowa została podpisana
w październiku, a niedługo później dwie firmy rozpoczęły prace na placu budowy czterech dróg w czterech miejscowościach. Zima w tym roku dała o sobie znać na bardzo krótko, co pozwoliło na zwiększenie tempa prac i szybsze zakończenie inwestycji.

Drogowcom tak naprawdę została już tylko kosmetyka. Za kilka dni mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z kolejnych bezpiecznych i wygodnych dojazdów do swoich domów i działek.

Prace prowadzone są na 177-metrowym fragmencie drogi położonym na działce nr ewidencyjny 159/1 w Brzechowie, na 203-metrowym odcinku drogi położonej na działce nr 215/2 w Dankowie, 260-metrowym odcinku na działce nr 311 w Trzemośnie oraz 95-metrowym odcinku na działce nr 211 w Słopcu.

Powyższe drogi spełniały kryteria rozstrzygniętego naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na przebudowę dróg pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 582.692,00 złotych – to ok. 64% kosztów.