Tradycyjnie już, Koła Gospodyń z terenu gminy Daleszyce wybrały się na coroczną wycieczkę z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

To już kolejna wycieczka zorganizowana przez daleszyckie Gospodynie Wiejskie na której poznają najciekawsze atrakcje turystyczne, które są w naszym pobliżu. – Celem naszych wycieczek jest poznawanie regionu, lokalnej kultury oraz produktów, które są na wyciągnięcie ręki – mówi Anna Kosmala, Radna Powiatu Kieleckiego, a zarazem, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Gminy Daleszyce - Wcale nie trzeba daleko jechać, aby miło spędzić czas i co najważniejsze poznać to, czym zachwycają się turyści. Do tej pory zwiedzaliśmy, atrakcje świętokrzyskiego, natomiast w tym roku wyjątkowo przekroczyliśmy nieco granice i zawitaliśmy na podkarpacie – podsumowuje.

W tym roku nasze Gospodynie udały się tuż za naturalną granicę naszego województwa, którą jest Wisła. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zwiedzały najciekawsze atrakcje Baranowa Sandomierskiego.

Wspólne zwiedzanie rozpoczęły od najcenniejszej i najpiękniejszej dawnej rezydencji magnackiej - zamku w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący obiekt architektury renesansowej jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Zamek został wzniesiony pod koniec XVI wieku w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. Następnie nasze Gospodynie udały się do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach, tam też poznały historię oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, odwiedziły także „Kopiec” – osadę neolityczną w której spotkały się z prawdziwym Szamanem.

Akcja „Cudze chwalicie, swego nie znacie” trwa od 2015 roku. Dzięki własnej inicjatywie
i funduszom „daleszyckie gospodynie” zwiedziły już m.in. Sandomierz, Krzyżtopór, Ćmielów, Chmielnik, Szydłów, Ponidzie oraz Sanktuarium na Św. Krzyżu. Kolejny etap zwiedzania turystycznych zakamarków już w przyszłym roku. Jak co roku członkiniom  KGW towarzyszył Burmistrz Dariusz Meresiński.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Daleszyce do udziału w projekcie: Kielecki Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka.

W ramach projektu realizowane będą:
- Grupowe warsztaty ruchowe i ogólnorozwojowe - zajęcia nordic walking

- Stacjonarne warsztaty rozwijające kompetencje indywidualne: grupowe warsztaty rozwijające i podnoszące  zdolności manualne, aktywizujące fizycznie i umysłowo, a także pełniące role integracji pokoleniowej. warsztaty obejmujące zakresem kształtowanie kompetencji miękkich - postaw obywatelskich, lokalnego patriotyzmu, identyfikacji ze środowiskiem lokalnym, przynależności do grupy, wartości kulturowych i przyrodniczych najbliższego otoczenia, także kultywowania tradycji lokalnych
- Grupowe warsztaty kompetencyjne twórcze:
- warsztaty kowalskie
- przędzarskie
- krawieckie
- garncarskie
- rzeźbiarskie
- malarskie
- pszczelarskie
- kulinarne

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem RODO oraz podpisanym regulaminem uczestnictwa.

O przyjęciu uczestnika do projektu decyduje spełnienie kryteriów naboru opisane w punkcie IV Regulaminu oraz kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona do 120 osób.

Projekt pt. „Kieleckie Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka” jest współfinansowany przez Narodowy Instytutu Wolności (NIW) – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Kielecki Uniwersytet Ludowy im. Andrzeja Kadłubka"

Formularz rekrutacyjny projektu "Kielecki Uniwersytet Ludowy im. A. Kadłubka"

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

W każdej chwili są gotowi nieść pomoc, kierując się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Z poświęceniem ratują mienie, zdrowie i życie drugiego człowieka, narażając swoje własne. To oni pojawiają się pierwsi na miejscu katastrof, pożarów i klęsk żywiołowych, gwarantując bezpieczeństwo mieszkańcom. Strażacy, bo o nich mowa, 19 maja obchodzili swoje święto w Daleszycach podczas VII Gminnego Dnia Strażaka.

W minioną niedzielę mieszkańcy Daleszyc mieli okazję uczestniczyć w VII Gminnym Dniu Strażaka, który odbył się zgodnie z długoletnią tradycją. Uroczystości rozpoczęły się już przed Mszą Świętą, a ich organizacja oraz przebieg były wzorcowe.

Na Placu uroczystości zgromadziły się pododdziały straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Daleszyce. Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny Związku OSP RP w Daleszycach, Naczelnik OSP w Daleszycach dh Szczepan Furmanek. Za dowódcą maszerowała Orkiestra Dęta z Daleszyc pod batutą kapelmistrza Jacka Cieliłaby. Tuż za orkiestrą szła kompania honorowa wystawiona przez jednostkę OSP w Daleszycach, dowodzona przez Skarbnika OSP w Daleszycach dh Adriana Kozuba.

Kolejno w pochodzie podążała kompania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, której dowódcą była Natasza Kraska z OSP w Smykowie, a za nimi poczty sztandarowe pod dowództwem Wiceprezesa Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach, Naczelnika OSP w Sukowie dh Kamila Smelcerza. Całość zamykała kompania ze wszystkich jednostek z gminy Daleszyce, dowodzona przez dh Romana Trzpiota – Naczelnika OSP w Niestachowie.

Centralnym punktem obchodów była Msza Święta odprawiona w intencji strażaków i ich rodzin przez księdza Franciszka Beraka w asyście księdza Tadeusza Cudzika oraz księdza Kazimierza Wierzbickiego. O oprawę muzyczną zadbał ksiądz Przemysław Moćko. Uroczystość ta była nie tylko duchowym wsparciem dla druhów, ale również momentem refleksji nad ich ciężką i niebezpieczną służbą.

Po zakończonej Mszy Świętej i wciągnięciu flagi państwowej na maszt kulminacyjnym punktem było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych druhów. I tak, Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał dh Paweł Pawlik z OSP w Daleszycach. Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Roman Kurczyński z OSP w Sukowie i dh Piotr Rzadkowski z OSP w Daleszycach. Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano dla dh Patrycji Krzysiek z OSP w Smykowie i dh Piotra Porczyńskiego z OSP w Niestachowie. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Tomasz Kruk z OSP w Komórkach, dh Mateusz Kasprzyk z OSP w Niestachowie, dh Igor Kozak z OSP w Sukowie oraz dh Szymon Jaus z OSP w Smykowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński podkreśla jak ważną rolę odgrywają strażacy w lokalnej społeczności. - Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy nie tylko dla druhów, ale też dla wszystkich mieszkańców. Strażacy to niezwykli ludzie, którzy nieustannie dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich odwaga, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy w każdej chwili zasługują na najwyższy szacunek. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także ratują życie i mienie podczas różnych katastrof i wypadków. Ich praca jest nieoceniona, a my, mieszkańcy Daleszyc, jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach tak wspaniałych druhów. W imieniu samorządu i mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce pragnę złożyć wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za ich trud i zaangażowanie. Wszystkim strażakom życzę zdrowia, pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby. Niech wasza misja przynosi radość i poczucie spełnienia, a każda akcja kończy się szczęśliwym powrotem do domu – mówi burmistrz Dariusz Meresiński, składając podziękowania i piękne życzenia na ręce wszystkim druhów ochotników.

Niestety, ulewny deszcz nie pozwolił na przeprowadzenie zaplanowanego po oficjalnych uroczystościach pikniku strażackiego. Niemniej jednak, ten dzień bez wątpienia był wyjątkowy dla całej braci strażackiej. VII Gminny Dzień Strażaka w Daleszycach był nie tylko czasem uhonorowania zasłużonych druhów, ale także momentem integracji i wyrażenia wdzięczności dla tych, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Agnieszka Olech