Rodzice ciężko chorej, niespełna rocznej Igi Lasak proszą o pomoc w leczeniu dziewczynki. Możemy to zrobić, odpisując na ten cel 1,5% swojego podatku w tegorocznym zeznaniu podatkowym. Zachęcamy do zapoznania się z historią Igi i wsparcia jej w leczeniu i rehabilitacji.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27, pkt 5 ustawy  z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą w Kielcach oraz po zapoznaniu się z opinią Świętokrzyskiego Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2023 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych i średniopóźnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego i odmian mieszańcowych, grochu siewnego, bobiku oraz soi.

Informujemy, że od 6 lutego 2023 roku w związku z zamknięciem przejazdu ulicą Wojska Polskiego w Kielcach zostaną wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

- zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii 11. Natomiast trasa linii 25 i 33 zostaje skrócona do pętli na Bukówce i dla autobusów w/w linii będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy.

29 stycznia Daleszyce zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na terenie gminy kwestowało stu wolontariuszy, a w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się licytacja gadżetów przekazanych przez organizatorów i lokalnych darczyńców. W sumie w tym roku do szczytnego celu fundacji Jurka Owsiaka dołożyliśmy 66.070,00 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dofinansowanie zwrot 23 proc. VAT-u za gaz w 2023 roku?
W ramach ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu o zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, w których:

UCHWAŁA NR LIII/121/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 r.

Tekst uchwały dotyczący dyżuru aptek