Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie

NIP 657-18-95-708; REGON  000540096

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku:  w godz. 7:30 - 15:30
telefon (41) 317-16-94; 307-20-24; 307-20-19; 307-19-20; 307-19-21; fax 317-16-93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/d50r93xsl6

Wykaz wewnętrznych numerów telefonów w UMiG w Daleszycach:
(41) 317-16-94 – Sekretariat,
(41) 317-16-94 wew. 100 – Biuro Obsługi Klienta,
(41) 317-16-94 wew. 305 – Zarządzanie kryzysowe,
(41) 317-16-94 wew. 102 – Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezja, Nadawanie numerów porządkowych
(41) 317-16-94 wew. 103 – Inwestycje, Drogi, Oświetlenie, Transport
(41) 317-16-94 wew. 105 – Odpady Komunalne,

(41) 317-16-94 wew. 207 – Kanalizacja, Wodociągi, Usuwanie azbestu
(41) 317-16-94 wew. 210 – Program Czyste Powietrze, Opłata adiacencka
(41) 317-16-94 wew. 212 – Ochrona środowiska, Wycinka drzew

(41) 317-16-94 wew. 411 – Straż Miejska, Daleszyce ul. Sienkiewicza 11
(41) 317-16-94 wew. 307 – Biuro Rady Miejskiej,
(41) 317-16-94 wew. 412 – Oświata, Daleszyce ul. Sienkiewicza 11
(41) 317-16-94 wew. 101, 200 – Podatki i opłaty lokalne, Windykacja zobowiązań,
(41) 317-16-94 wew. 304 – Promocja gminy, ochrona zabytków,
(41) 317-16-94 wew. 106 – Kasa,
(41) 317-16-94 wew. 108  - Działalność Gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
(41) 317-16-94 wew. 158, 159 – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste,
(41) 317-16-94 wew. 107 - Urząd Stanu Cywilnego.
(41) 317-16-93 - FAX

Szczegółowy wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


Straż Miejska w Daleszycach
ul. Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce
tel. 41/317-16-94 wew. 411
tel. kom.782 910 324
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30, w soboty 6:00 - 14:00

W okresie od czerwca do września w poniedziałki, środy i piątki: 12:00 - 20:00 (w pozostałe dni bez zmian).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Robert Pytlik e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informację o zwierzętach bezdomnych, chorych należy przekazywać w godzinach pracy Urzędu do Komendy Straży Miejskiej pod nr telefonu 41 307 19 20 wew. 411, tel. komórkowy 782 910 324. Natomiast po godzinach pracy Urzędu i dni wolne od pracy zgłoszenia należy przekazywać:
- Policji,
- bezpośrednio do lekarza weterynarii, tel. 604 235 671,

W sprawie zwierząt: tel. 698 427 893 - Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Ogonki" ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny


Numery kont bankowych:

Prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną na poniższe numery kont bankowych:

55 8485 0009 0000 0130 2000 0004
wpłacać należy opłaty: skarbowa, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, najem dzierżawa, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty różne.

93 8485 0009 0000 0130 2000 0096
opłata za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązania podatkowe, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w decyzji wymiarowej. Natomiast podatnicy- osoby prawne, zostali zawiadomieni o indywidualnym numerze rachunku bankowego.

Brak wpłaty na wydzielony indywidualny rachunek bankowy skutkować będzie powstaniem zobowiązania podatkowego lub nadpłaty.

 


Urząd Miasta i Gminy Daleszyce zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce korzystając z pomocy tłumacza - przeszkolonego pracownika za pomocą :

  • polskiego języka migowego (PJM),

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 1 dzień roboczy przed przewidzianym terminem kontaktu metodą komunikowania się PJM.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9

26-021 Daleszyce
woj. Świętokrzyskie

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku:  w godz. 7:30 - 15:30

Pani Jowita Krzywicka telefon (41) 317-16-94 wew. 107
Pani Danuta Rzadkowska telefon (41) 317-16-94 wew. 100

fax (41) 317-16-93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości (tzw. Sygnaliści):

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zaszyfrowanym pliku ZIP. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi Sekretariatu osobiście lub telefonicznie;
  • w formie listownej na adres: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9 z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości", „stanowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 - do rąk własnych", itp.;
  • osobiście lub telefonicznie do p. Pauliny Mochockiej (nr tel. 41 317 16 94 w. 100) Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie
    w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy;
  • poprzez stronę daleszyce.pl;
  • poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta.

Dokumenty powiązane:

- Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

- formularz zgłoszenia


Redakcja Głosu Daleszyc:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach - Pokój 304 (II Piętro), tel. 41 317-16-94 wew.304


Burmistrz:
Dariusz Meresiński
email: dariusz.meresinski/-/daleszyce.pl

Burmistrz lub Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7:30 - 15:30.
Dodatkowo w każdy poniedziałek w sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani w pok. nr 302 w godz. 15:30 - 16:30. (po uprzednim umówieniu telefonicznym - 41 317 16 94)

Sekretarz:
Piotr Ferens
email: sekretarz/-/daleszyce.pl

Skarbnik:
Ilona Piwowarska
email: skarbnik/-/daleszyce.pl
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mariusz Dziadowicz
Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach:
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca - pokój nr 307, godz. 14:00- 15:30