Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach — Rafał Siwonia

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Daleszycach — Beata Powałkiewicz

Składy Komisji Rady Miejskiej — kadencja 2018-2023

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący Sławomir Jamioł
Wiceprzewodniczący Dariusz Dzięcioł
Członkowie Komisji Dorota Klimek
Bernadeta Krzywicka
Beata Powałkiewicz
Elżbieta Szumska
Jarosław Zieliński

Komisja Samorządowa

Przewodniczący Mariusz Dziadowicz
Wiceprzewodniczący Czesław Skrybuś
Członkowie Komisji Jarosław Machul
  Joanna Rybak
  Dariusz Sarek
  Rafał Siwonia
  Paweł Toboła
  Zenobia Wojciechowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Joanna Rybak
Wiceprzewodniczący Jarosław Machul
Członkowie Komisji Dariusz Dzięcioł
  Dorota Klimek
  Paweł Toboła

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Jarosław Zieliński
Wiceprzewodniczący Bernadeta Krzywicka
Członkowie Komisji Mariusz Dziadowicz
  Sławomir Jamioł
  Dariusz Sarek