logotypy centrum przesiadkowe

III Oś priorytetowa - Efektywna i zielona energia

Działanie 3.3 - Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Tytuł projektu: "EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.03.03.00-26-0091/17-00

Wartość projektu ogółem: 4 244 520,70 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 434 745,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 147 796,00 zł

Wkład własny: 3 096 724,70 zł

  1. Remont urzędu dofinansowany
  2. „Eko-Urząd” coraz bliżej

loga efs

Gmina Daleszyce zaprasza seniorów z Brzechowa, Niestachowa, Marzysza, Słopca i Mójczy na spotkania rekrutacyjne dotyczące otwarcia nowych klubów seniora na terenie naszej gminy.

Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych:

22 listopada w Brzechowie o godz. 16-tej i w Niestachowie o godz. 18-tej; 

24 listopada w Marzyszu o godz. 16-tej i w Słopcu o godz. 18-tej;

25 listopada w Mójczy o godz. 15:30.

Na spotkania zaprasza burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, Anna Kosmala - prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich, które wraz z gminą Daleszyce realizuje projekt „Razem z Seniorami” oraz kierownik projektu Renata Miszczuk.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia.

W nowo powstających klubach seniora przewidziane są działania z zakresu doradztwa medycznego i programy edukacyjne służące aktywizacji osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych (warsztaty artystyczne, kulinarne, zajęcia ruchowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania integracyjne).

logotypy projekty twarde 2

Gmina Daleszyce jest beneficjentem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce”, którego całkowity koszt zgodnie z umową wynosi 1.838.502,99 zł. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców gminy Daleszyce poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która realizowana jest w dwóch etapach:

projekt look naglowek

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Ochrony Kultury LOOK realizowało projekt „Promocja walorów turystycznych gminy Daleszyce”, w ramach którego powstał system nowoczesnej promocji i informacji turystycznej.

logotypyEU TK

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.3 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0048/16-00

 

Wartość projektu ogółem: 12 023 333,84 zł

Wydatki kwalifikowalne: 8 619 640,96 zł

Dofinansowanie UE: 6 895 712,77 zł

Wkład własny: 5 127 621,07 zł

 

  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach dofinansowana
  2. Rośnie nowa oczyszczalnia
  3. Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach oficjalnie oddana do użytku. To największa inwestycja w historii gminy Daleszyce

logo efrr

Zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w Marzyszu. W ramach inwestycji wymienione zostały przestarzałe urządzenia i wprowadzony nowoczesny system pomiarowy, dzięki czemu obiekt stał się wydajniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Po modernizacji oczyszczalnia sprosta też rosnącym wymaganiom związanym z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Daleszyce.

Oczyszczalnia została wybudowana w 2005 roku. W ramach prowadzonej inwestycji wyeksploatowane instalacje zostały zastąpione nowymi, zakupiono też urządzenia rezerwowe, istniejące budynki zostały wyremontowane. Zakres szczegółowy inwestycji obejmował m.in.: wymianę sond pomiarowych, zabudowę falowników do sterowania pracą dmuchaw, wymianę skorodowanych szafek rozdzielnic elektrycznych, aparatury łączeniowej, zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego urządzenia) w rozdzielni głównej, wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe, zakup urządzeń rezerwowych (jak pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego) oraz remont urządzeń,  modernizację systemu sterowania i archiwizacji danych pomiarowych.