Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca I kwartału 2024 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

 

Daleszyce

1368

20 341 060,45

703

 

Spotkania z mieszkańcami odbędą się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) od godziny 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w pok. nr 210

W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, sposób składnia wniosków, oraz zasada realizacji i rozliczania.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny pod numerem telefonu: 41 317 16 94 wew. 210

Serdecznie zapraszamy !

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce podpisał porozumienie dotyczące pełnienia roli operatora w programie „Czyste Powietrze”. Oznacza to kompleksowe wsparcie mieszkańców, którzy chcą starać się o dofinansowania.

Porozumienie daje możliwość „przeprowadzenia” mieszkańca przez cały proces inwestycyjny. Zmiany w programie pozwalają jeszcze bardziej  wspierać mieszkańców
w skutecznej wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Adresatami projektu są przede wszystkim osoby o najniższych dochodach oraz osoby, które potrzebują pomocy w całym procesie od złożenia wniosku po rozliczenie przedsięwzięcia.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Daleszyce w ramach
Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” do końca I kwartału 2023 roku:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Daleszyce

1236

16 447 765,52

629