ulotka ceeb duza cala

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Informacje szczegółowe - https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączniki do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A - Budynki mieszkalne

Formularz B - Budynki niemieszkalne