Mija 96-ta rocznica wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach. 7 sierpnia 1926 roku ok. godz. 15-tej Józef Piłsudski, pełniąc funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, przybył do Daleszyc na przegląd II Dywizji stacjonowanej w obozie letnim w Niwkach Daleszyckich.

Wizyta miała miejsce w ramach V Zjazdu Legionistów, który odbywał się w Kielcach. Piłsudski został w Daleszycach przywitany z wielkimi honorami, na archiwalnych fotografiach można zobaczyć ustawioną bramę tryumfalną, orkiestrę, wojsko i licznie zgromadzonych mieszkańców. 

W 90-tą rocznicę pobytu Piłsudskiego na ziemi daleszyckiej, z inicjatywy mieszkańców w 2016 roku na daleszyckim rynku stanął wykonany z brązu pomnik twórcy Legionów, przy którym odbywają się uroczystości w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obelisk z opisem wizyty Marszałka  stanął również przed dawną leśniczówką w Lasach Cisowskich, w sąsiedztwie stawów śródleśnych w Niwach.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 08.08.2022 (poniedziałek) w msc. Mójcza oraz Mójcza ul. Chabrowa w godz. około od 8:00 do 16:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

10 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 3
(woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)

 dotyczące projektu
„System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Kończy się modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie w gminie Daleszyce. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę jednego z reaktorów i wymianę instalacji, a w efekcie – zwiększenie przepustowości obiektu i dostosowanie go do aktualnych norm środowiskowych.

Jak podsumowuje wykonawca, w oczyszczalni wykonane zostały już prace na reaktorze – od demontażu starych urządzeń po montaż nowych, w tym – osadnika wtórnego i pomp, mieszadeł i systemu napowietrzania po wykonanie rurociągów technologicznych. Roboty wykonane zostały też w budynku technicznym, gdzie zdemontowano i wykonano nowe rurociągi powietrza i zamontowano dmuchawy.

- Oczyszczalnia w Szczecnie zostanie zmodernizowana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy przebudowy jednego z reaktorów  i wymiany technologii na nowoczesne, dzięki czemu nie tylko poprawi się funkcjonowanie obiektu, ale też zwiększą się jego możliwości przyłączania w przyszłości kolejnych gospodarstw do gminnej sieci kanalizacyjnej – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Koszt inwestycji to 1.226.556,00 zł, jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki podzieleniu zadania na etapy, prowadzone prace realizowane są bez wpływu na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni. 

Przebudowa oczyszczalni w Szczecnie to już trzecia podobna inwestycja prowadzona na terenie gminy Daleszyce. W minionym roku modernizacje zakończyły się także w dwóch pozostałych oczyszczalniach – w Daleszycach i Marzyszu, dzięki czemu już wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Informujemy, że została uruchomiona aplikacja publiczna „zgłoś szkodę rolniczą". Za jej pośrednictwem producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy w roku 2022 będą mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód.

Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zawiadamia , że zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego , w dniu 30 czerwca 2022 roku, upłynął ustawowy termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Energetycznej Budynków (CEEB). Wszyscy, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku powinni jak najszybciej złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W przeciwnym razie właścicielowi lub zarządcy, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć aż do 5000 zł.

Obowiązkową deklarację można złożyć online na stronie CEEB.gov.pl (przez Profil Zaufany lub e-dowód), jak i w formie papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 mgops

MGOK logo Kopia 1

zuk

11209620 397961830405565 6239438721924600265 n