Dobiegły końca prace mające na celu modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu przyznanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Przedmiotem inwestycji było dobudowanie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w nawiązaniu do istniejącego obiektu. Powstały tu trzy sale dydaktyczne, sala do zajęć wychowania fizycznego, hol przy części wejściowej oraz ogólna szatnia dla uczniów. Prace obejmowały także rozbudowę istniejącej kotłowni oraz montaż instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i CO. W dobudowanej części znajdą się również pomieszczenia socjalno-sanitarne z przebieralniami, łazienkami i WC. Powierzchnia dobudowanego budynku wynosi 500 metrów kwadratowych. Oprócz budowy w projekcie przewidziano także wyposażenie trzech sal w meble i pomoce dydaktyczne.

Dobudowany budynek parterowy powstał na rzucie odwróconej litery „U”, który otacza istniejący budynek z trzech stron, na fragmencie wejściowym przylega do starej części budynku i łączy się komunikacyjnie. Nowy budynek odsunięto od istniejącego na odległość ok. 4 m w celu zachowania doświetlenia światłem naturalnym.

- Rozbudowa szkoły w Sierakowie to długo wyczekiwana inwestycja. Obiekt od lat wymagał modernizacji – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Prace dobiegły końca, a na 3 września zaplanowaliśmy uroczyste otwarcie – dodaje burmistrz.

– Rozbudowa naszej szkoły pokazuje jak dynamicznie rozwija się gmina Daleszyce. Realizacja tego zadania jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców. Już od września zajęcia lekcyjne oraz wychowania fizycznego będą odbywały się w nowoczesnych pomieszczeniach, w komfortowych warunkach, co nas bardzo cieszy – mówi dyrektor szkoły w Sierakowie Lucyna Otawska.

Ogólna wartość inwestycji to 1.357.606,00 złotych. Gmina Daleszyce otrzymała na realizację zadania dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury Szkolnej”, które opiewało na kwotę 1.013.705,00 złotych. Wkład własny Miasta i Gminy Daleszyce wyniósł 337.000,00 złotych.

Mateusz Fąfara

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com