Pismo Starosty Kieleckiego dotyczące Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605, ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF)