Harmonogram wywozów odpadów komunalnych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
Rok 2022

do pobrania w pliku PDF

pszok ogloszenie

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Daleszycach:

Poniedziałek od godz. 12:00 do 18:00.
Środa od godz. 12:00 do 18:00.
Sobota od godz. 10:00 do 16:00.

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

UWAGA! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów biodegradowalnych dla miejscowości, które dotychczas miały odbiór w czwartki i piątki. Zmiana spowodowana jest ograniczonym działaniem instalacji, która przyjmuje ww. frakcję odpadów.

Odpady o kodzie 20 02 01 (bio) przyjmowane są od poniedziałku do środy.

bio nowe 1

ekokwiat pszok