Rusza nowa wersja programu "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”). Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:

 1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
 2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
  • zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Załączniki:

 1. Oryginał ogłoszenia
 2. Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem.
 3. Wzór pisma przewodniego ws. aneksowania umowy.

Uprzejmie informujemy, że Gmina Daleszyce zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie promocji i realizacji Programu Czyste Powietrze. W Urzędzie Gminy Daleszyce uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  Programu  Czyste Powietrze,  w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkie informacje o zasadach i warunkach skorzystania z pomocy finansowej na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację użytkowanych budynków mieszkalnych oraz wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Daleszyce na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu "Czyste Powietrze".

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek kto może aplikować o środki w ramach programu. Omówiony zostanie również program “Moje Ciepło”, który jest kierowany dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.