Urząd Miasta i Gminy Daleszyce podpisał porozumienie dotyczące pełnienia roli operatora w programie „Czyste Powietrze”. Oznacza to kompleksowe wsparcie mieszkańców, którzy chcą starać się o dofinansowania.

Porozumienie daje możliwość „przeprowadzenia” mieszkańca przez cały proces inwestycyjny. Zmiany w programie pozwalają jeszcze bardziej  wspierać mieszkańców
w skutecznej wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Adresatami projektu są przede wszystkim osoby o najniższych dochodach oraz osoby, które potrzebują pomocy w całym procesie od złożenia wniosku po rozliczenie przedsięwzięcia.

Zadania operatorów będą obejmować:

  • identyfikację potencjalnych beneficjentów i pomoc w procesie wymiany starego pieca lub termomodernizacji domu,
  • wstępne oszacowanie kosztów inwestycji i wysokości dotacji,
  • pomoc w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców oraz wsparcie w zawarciu umów z wykonawcami,
  • złożenie wniosków o dotację i płatność (i ich ewentualne poprawy), zbieranie powstałej dokumentacji,
  • nadzór nad realizacją prac zgodnie z warunkami programu Czyste Powietrze.

Gmina Daleszyce jest w ścisłej czołówce województwa świętokrzyskiego pod względem złożonych wniosków. Do tej pory mieszkańcy złożyli 1236 wniosków na kwotę 16 447 765,52 zł

Rola operatora pozwoli na realizacje kolejnych wniosków i pełne wsparcie mieszkańców przy składaniu wniosków. Cieszymy się, że rośnie nasza świadomość ekologiczna i dzięki temu możemy wspólnie dążyć do poprawy jakości życia w naszej gminie.