W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach odbyło się spotkanie informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze". Spotkanie jest cykliczne i dotyczy możliwości uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach m.in. na zmianę źródła ogrzewania domu. Marcowe spotkanie prowadzone było przez specjalistę z dziedziny termomodernizacji budynków.

Omówiony został zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, specjalista odpowiadał na pytania, jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek, kto może aplikować o środki w ramach programu.

Kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej gminy planowane jest pod koniec drugiego kwartału 2022 roku. Jednocześnie w siedzibie Urzędu stale funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu i pomocą w wypełnieniu wniosków.

W związku ze zmianami programu Czyste Powietrze, które obowiązują od 25.01.2022 możemy uzyskać do 69 tys. zł dofinansowania na wymianę źródła ciepła, zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, termomodernizację budynku oraz dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

- uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowanie – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł,

- uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1.564,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2.189,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

- uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1.260,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Redakcja