W naszej gminie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Zwierzęta są wśród nas”. Najpiękniejsze prace uczniów naszych szkół zostały nagrodzone podczas tegorocznego Jarmarku na św. Michała. Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom konkursu oraz sponsorom nagród i współorganizatorom. Poznajcie laureatów i ich wspaniałe prace!

Spośród 75-ciu prac, jakie wpłynęły, komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: klas I-III oraz IV-VIII.

Wśród najmłodszych I miejsce zdobyła Kornelia Kosakiewicz (SP Daleszyce) dwa równorzędne drugie miejsca zdobyli: Natalia Kononiuk i Bartosz Smołuch (SP Daleszyce), trzecie miejsca przyznano Ewie Kosmali (SP Daleszyce) i Julii Witkowskiej-Szatkowskiej (SP Mójcza). Wyróżnienia przypadły: Natalii Łyś i Alicji Piekarskiej (SP Szczecno), Dominice Dudzie, Lenie Sierpińskiej i Kornelii Maciejewskiej (SP Daleszyce), Zofii Załęckiej (SP Mójcza), Oliwii Ozdze (SP Sieraków).

kola lowieckie

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882) do podstawowych zadań Policji należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

JEŚLI WIDZISZ LUB WIESZ O PRZYPADKACH NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ALBO ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI 

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY POWIADOM NAS

Regulacje te odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną prawną zwierzęta.

Z roku na rok rośnie problem coraz liczniejszej obecności dzikich zwierząt w miastach. Skontrolowane gminy prawidłowo i skutecznie zajmowały się ochroną mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniami powodowanymi przez takie zwierzęta.

Dodatkowo zapewniały im opiekę weterynaryjną, pomimo, iż wprost nie miały takiego obowiązku. Większość gmin opracowała odpowiednie procedury działania. W 80 proc. samorządów interwencje podejmowały Straże Miejskie, które były odpowiednio wyposażone, a ich pracownicy, w większości przypadków, wyszkoleni w tym kierunku.

Skontrolowane miasta wydały w latach 2017 - 2019 (I półrocze) 8 mln zł na realizacje zadań związanych z obecnością na ich terenie dzikich zwierząt.

Link do artykułu: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ochrona-srodowiska/dzikie-zwierzeta-na-terenie-miast.html

Źródło: www.nik.gov.pl

Zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę.
 
Uczniowie klas 1-3 poznali tryb i warunki życia psów i kotów, instytucje niosące pomoc zwierzętom i działania na rzecz bezdomnych psów i kotów. Materiały edukacyjne w postaci kolorowanek dla dzieci, prezentacji Power Point mające przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z prawidłową opieką nad psem czy kotem, opracowało i dostarczyło do szkoły Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu podjęła współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Dyminach koło Kielc w celu zorganizowania zbiórki karmy dla psów i kotów oraz materiałów wyściółkowych typu koce, ręczniki itp., akcja  potrwa od maja do czerwca 2023. Podobna akcja prowadzona była w poprzednich latach
 

W związku z obchodami Światowego Dnia Zwierząt co roku, w październiku, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami przeprowadzają akcje, mające na celu pomoc bezdomnym czworonogom, np. zbiórki suchej karmy oraz kocy dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Uczniowie zaangażowani w realizację akcji wykonywali plakaty informujące uczniów o celach zbiórki. Informacje zamieszczone były również na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.

Na lekcjach wychowawczych nauczyciele realizowali zajęcia pt. "Zwierzęta mają swoje prawa" oraz "Opiekujemy się zwierzętami".