W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi informacjami chcielibyśmy wyjaśnić pewne nieścisłości.

Osoby, które zostają zakwaterowane zarówno w obiektach wyznaczonych przez samorządy, wojewodę świętokrzyskiego jak przebywające u osób prywatnych na dzień dzisiejszy nie muszą zgłaszać się do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Osoby te mają prawo do bezpłatnej pomocy w zakresie transportu, wyżywienia, zakwaterowania i opieki medycznej.

Osoby prywatne, które chcą przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy mogą zgłaszać takie informacje do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale jest to dla nas baza alternatywna w przypadku braku miejsc w ośrodkach zakwaterowania tworzonych przez wojewodę świętokrzyskiego. Propozycje takie należy przekazywać do organizacji pozarządowych. W kolejnych informacjach podamy kontakty do takich instytucji.

Informujemy również, że osoby prywatne zgłaszające chęć zakwaterowania osób z Ukrainy nie są objęte zwrotem kosztów ich pobytu.

Zbiórki humanitarne prosimy zgłaszać do gmin i powiatów w województwie. Powiaty, przekażą nam już spaletowane produkty do wyznaczonego magazynu w Chęcinach przy ulicy Logistycznej 9.

Źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/