Od dnia 30 marca codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 na rynku w Daleszycach otwarty zostaje PUNKT POMOCY DLA OBYWATELI Z UKRAINY.

Będzie można w nim skorzystać z porad, wypełnić wniosek o pomoc oraz umówić się z psychologiem na bezpłatną pomoc specjalistyczną. Punkt będzie prowadzony w dużym, przystosowanym do obsługi osób samochodzie z napisem MGOPSIK PUNKT POMOCY DLA UKRAINY.

Zapraszamy również osoby, które przyjęły do siebie uchodźców. Pragniemy wesprzeć wszystkich.

MGOPS Daleszyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przypomina o możliwych formach udzielenia pomocy prawnej, finansowej i psychologicznej dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Chodzi o przyznawanie numeru PESEL, świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i osób udzielających im zakwaterowania, regulację opieki prawnej dla dzieci.

1.Przyznawanie numeru PESEL dla  osób, które planują pozostać na terenie naszego kraju, odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce przy ulicy Sienkiewicza 11 (po wcześniejszym umówieniu  się na wizytę pod numerem telefonu 41 317 16 94 numer wewnętrzny: 128 lub 129).

2.Pomoc finansowa dla uchodźców: w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 22/2 w Daleszycach można wypełnić wniosek o jednorazowe przyznanie 300 zł na osobę, która przybyła na teren naszego kraju po 24 lutego 2022 r. MGOPS udziela pomocy w wypełnieniu wniosku oraz wypłaca świadczenie. Można tu również uzyskać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dalszego pobytu w Polsce - w tym pozyskania świadczeń na dzieci.

8 marca 2022 roku Narodowy Bank Polski podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 000 UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku.

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że  przyjmowane są wnioski  o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę  polsko-ukraińską 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywają na terenie gminy Daleszyce. Jednocześnie udzielamy pomocy w utworzeniu profilu zaufanego, który będzie pomocny w załatwianiu różnych spraw drogą elektroniczną,  tj. złożenia wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które posiadają nadany numer PESEL mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach,  który ma siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro) Pl. Staszica 22/2, celem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

jak rozmawiac 2 caly