Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przypomina o możliwych formach udzielenia pomocy prawnej, finansowej i psychologicznej dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy. Chodzi o przyznawanie numeru PESEL, świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i osób udzielających im zakwaterowania, regulację opieki prawnej dla dzieci.

1.Przyznawanie numeru PESEL dla  osób, które planują pozostać na terenie naszego kraju, odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce przy ulicy Sienkiewicza 11 (po wcześniejszym umówieniu  się na wizytę pod numerem telefonu 41 317 16 94 numer wewnętrzny: 128 lub 129).

2.Pomoc finansowa dla uchodźców: w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 22/2 w Daleszycach można wypełnić wniosek o jednorazowe przyznanie 300 zł na osobę, która przybyła na teren naszego kraju po 24 lutego 2022 r. MGOPS udziela pomocy w wypełnieniu wniosku oraz wypłaca świadczenie. Można tu również uzyskać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dalszego pobytu w Polsce - w tym pozyskania świadczeń na dzieci.

3. Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy: w sprawie wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy organizator (osoba przyjmująca uchodźców) powinna zgłosić się do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce przy ul. Sienkiewicza 11 (I piętro, MGOPS, Dział Świadczeń Rodzinnych).

4. Regulacja opieki prawnej nad dziećmi: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją wyznaczoną do regulowania we współpracy z Sądem spraw dotyczących wyznaczania dzieciom opiekuna prawnego, jeśli przebywają na naszym terenie tylko z opiekunem faktycznym. W MGOPS Daleszyce należy również zgłaszać sytuacje, w których dzieci ukraińskie pozostawione są bez jakiejkolwiek opieki osób dorosłych. Ośrodek będzie przekazywał takie informacje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. Od 30 marca na daleszyckim Rynku będzie stał m-Gopsik, mobilny punkt pomocy, w którym pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00-15:00 będą służyć pomocą gościom z Ukrainy. Będzie tam można o wszystko zapytać i pobrać wnioski. Dodatkowo umówić się na wizytę z psychologiem.

Zachęcamy mieszkańców gminy Daleszyce do przekazania powyższych informacji obywatelom Ukrainy.