NIESTACHÓW

Własność biskupstwa krakowskiego. Pierwsza o niej wzmianka w 1390 r. W czasach Długosza należała do parafii w Daleszycach, miała 7 łanów kmiecych, sołectwo założone na 2 łanach, młyn bez roli, zagrodnika oraz "dwaj rybitwi". Rejestr poborowy z 1540 r. wymienia osadę w posiadaniu biskupa krakowskiego, położoną w kluczu kieleckim. Były tu dwa łany zasiedlone, jeden pusty oraz dwa sołtysie, jednakże wykaz z 1573 roku podaje już liczbę łanów osiadłych - 5, oraz jeden wójtowski, co może wskazywać na intensywną akcje osiedleńczą. W kolejnym opisie inwentarza klucza kieleckiego z 1645r. potwierdzono tu istnienie owych 5 łanów kmiecych i już dwóch wójtowskich, które to trzymał Rożniowski, za przywilejem uzyskanym od biskupa Zadzika, i wydzierżawił dwóm kmieciom. Posiadał również młynik na stawku wójtowskim", założonym na rzece Warkocz, przy drodze do Brzechowa, kolo Góry Kryczki. Dziesięcina z całej wsi płacona była wikarym kieleckim.

Historia miejscowości Niestachów - Publikacja historyczna Dariusza Kaliny (plik PDF)

 

NIWY

Wieś położona przy trasie wojewódzkiej Kielce-Daleszyce-Staszów w rejonie pomiędzy Daleszycami, Sierakowem a Cisowem. W skład miejscowości wchodzą Niwy i Niwy Daleszyckie. 

W Niwach znajduje się największe w gminie ujęcie wody pitnej, zaopatrujące m.in. miasto Daleszyce. 

W roku 1926 odbyły się tutaj ćwiczenia wojskowe, w których brał udział Marszałek Józef Piłsudski. 

Niwy otoczone są lasami, w których bogactwo i obfitość runa leśnego stanowi dochód dla ich mieszkańców. Szczególnie, w okresie jesiennym niwiańskie lasy są miejscem 'najazdu' rzeszy grzybiarzy.

Historia miejscowości Niwy - Publikacja historyczna Dariusza Kaliny (plik PDF)

 

SIERAKÓW

Sieraków to malowniczo położona miejscowość na południu od rzeki Belnianki. Zasiedlili ją w połowie XIX wieku pracownicy pobliskiego dworu w Napękowie. W zamian za pracę car nadał im tzw. serwituty, na bazie których weszli w posiadanie tych ziem. Centrum życia kulturalnego jest szkoła podstawowa, prowadzona od 2007 roku przez Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa. Obecny budynek powstał w 1939 roku, na czas wojny przerwano edukację, a szkoła stała się siedzibą oddziałów niemieckich stacjonujących w Sierakowie. Wojenna zawierucha nie ominęła też tych stron. W dniu 5 sierpnia 1944 r. do Sierakowa przybył w poszukiwaniu partyzantów oddział Kałmuckiego Korpusu Kawalerii. Kałmucy schwytali kilku mężczyzn, których torturowali, a następnie zastrzelili w lesie nieopodal wsi. Ze względu na swoje położenie, głównym „żywicielem" tutejszych mieszkańców był las. Mężczyźni zajmowali się wycinką drzew, a kobiety zbieraniem grzybów i owoców leśnych. Z czasem zaczęli szukać pracy w pobliskich Kielcach. Jak już wspomnieliśmy centrum życia Sierakowa stanowiła szkoła, po trudach pracy mieszkańcy spotykali się w jej murach, aby zacieśnić więzy sąsiedzkie. W latach 60 i 70 słynne stały się tzw. „kina objazdowe", które gościły w jednej z sal tutejszej szkoły. Gromadziły tłumy „głodnych" rozrywki i towarzystwa mieszkańców Sierakowa i Smykowa. Obecnie miejscowość stale się rozwija, przybywa nowych domów, szkoła zachęca dzieciaki do nauki. Zapraszamy wszystkich w te strony bo warto.

Historia miejscowości Sieraków - Publikacja historyczna Dariusza Kaliny (plik PDF)