SŁOPIEC

 Pierwotnie osada młyńska, własności monarszej, położona w starostwie szydłowskim, przy dużym stawie założonym w widłach Belnianki i Trupienia. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1413 r. W XV w. przeprowadzono drogę ze Słopca przez Daleszyce do Bodzentyna i Wąchocka na Iłżę. która to droga tworzyła w XVI w. odnogę przegonu bydła z Wołynia na Śląsk. W rejestrze z 1579 r. wymieniony jako Słopieczka Wola w zasięgu parafii pierzchnickiej (później w daleszyckiej), własność Stanisława Borka, w której czterech kmieci gospodarzyło na dwóch łanach, ponadto było tu dwóch zagrodników i jeden komornik. W 1827 r. 15 domów i 114 mieszkańców.

W Słopcu Rządowym, będącym własnością biskupstwa krakowskiego, powstałym jako osada młynarska, stał młyn zaś w 2 poi. XVIII w, czynny był tartak,  fundowany przez biskupa Kajetana Sołtyka. W 1827 r. było 10 domówi 64 mieszkańców. W I poł. XIX w. był tu nadal tartak wodny i domy mieszkalne, zaś młyn z czasów współczesnych datowany jest na I poł. XIX w.

Historia miejscowości Słopiec - Publikacja historyczna Dariusza Kaliny (plik PDF)

SMYKÓW

Osada istniała w XIV w. jako Stary Smyków, a od 1564 r. obok niej Nowy Smyków. Według autorów Słownika Historyczno - Geograficznego, nie była to samodzielna wieś, lecz kuźniczka należąca do Napękowa. Początki osady wiążą się z kuźnicą wodną na rzece Belniance wymienioną w 1613 r. Stanowiła ona własność kuźników Smyczków, a w 1639 r. szlachecką Pęczalskich, zaś w roku 1662 r. została zniszczona. Zachowało się dawne ujęcie wody wykorzystane przez obecny młyn wodny oraz dość duże żużlisko żelaza na prawym brzegu rzeczki przy kanale przelewowym.

Według mapy Galicji Zachodniej osada rozłożona była na południowym brzegu stawu założonego na Belniance. Chałupy wzniesiono wzdłuż łukowato wygiętej ulicy, stanowiącej część traktu biegnącego wzdłuż koryta rzeki z Daleszyc, Napękowa do Bema. W południowo zachodniej części wsi stał jakiś większy obiekt.

Historia miejscowości Smyków - Publikacja historyczna Dariusza Kaliny (plik PDF)