Zapis w układzie: nazwa miejscowości „nazwa lokalna- jeśli jest" numer stanowiska w miejscowości numer obszaru AZP/ numer na obszarze rodzaj-chronologia stanowiska archeologicznego

1. Suków „Działki" 24 AZP 86-631 Ślad osadnictwa- prahistoria

2. Suków „Działki" 25 AZP 86-63/ 2 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, młodszy okres prze rzymski (?)

3. Suków „Modrzewie" 26 AZP 86-63/3 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- okres nowożytny (XV-XVII w.)

4. Suków „Modrzewie" 27 AZP 86-63/4 Ślad osadnictwa- neolit, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze Suków „Działki" 28 AZP 86-63/5 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

5. Suków „Działki" 29 AZP 86-63/6 Ślad osadnictwa- prahistoria

6. Suków „Działki" 30 AZP 86-63/7Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- kultura trzciniecka i łużycka, epoka brązu i wczesna epoka żelaza, Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich, Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- średniowiecze lub okres nowożytny

7. Suków „Działki" 31 AZP 86-63/8 Ślad osadnictwa- kultura przeworska (?), okres wpływów rzymskich (?)

8. Suków „Rogatka" 32 AZP 86-63/9 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze, Ślad osadnictwa- okres nowożytny (renesans- XVI-XVII w.)

9. Suków „Rogatka" 33 AZP 86-63/10 Osada- późne średniowiecze/ okres nowożytny- do XVI w.

10. Suków „Borki" 35 AZP 86-63/12 „Stacya krzemienna"- osada lub obozowisko (?)- epoka kamienia, Osada lub cmentarzysko (?)- prahistoria

11. Suków „Borki" 36 AZP 86-63/13 Ślad osadnictwa- kultura trzciniecka, środkowy i późny okres epoki brązu

12. Suków „Borki" 37 AZP 86-63/14 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- kultura łużycka (?), wczesna epoka żelaza (?)

13. Suków „Borki" 38 AZP 86-63/15 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XII-XV w.)

14. Suków „Borki" 39 AZP 86-63/16 Ślad osadnictwa- neolit

15. Suków „Borki" 40 AZP 86-63/17 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

16. Suków „Borki" 41 AZP 86-63/18 Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- średniowiecze (XII-XIV w.)

17. Suków „Borki" 42 AZP 86-63/19 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

18. Suków „Borki" 43 AZP 86-63/20 Osada- wczesne średniowiecze (XI-XII w.), Osada- późne średniowiecze

19. Suków „Borki" 44 AZP 86-63/21 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

20. Suków „Borki" 45 AZP 86-63/22 Osada- wczesne średniowiecze (?), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

21. Suków „Borki" 46 AZP 86-63/23 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XII w.)

22. Suków „Borki" 47 AZP 86-63/24 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVII-XVIII w.)

23. Suków „Babie" 48 AZP 86-63/25 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.)

24. Suków „Babie" 49 AZP 86-63/26 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

25. Suków „Babie" 50 AZP 86-63/27 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVIII w.)

26. Suków „Babie" 51 AZP 86-63/28 Osada- kultura przeworska (?), prahistoria/okres wpływów rzymskich (?)

27. Mójcza 1 AZP 86-63/29 Osada-obozowisko- mezolit, Osada- neolit

28. Mójcza 2 AZP 86-63/30 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

29. Mójcza „Moczydło" 3 AZP 86-63/31 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIV-XV w.)

30. Mójcza „Moczydło" 4 AZP 86-63/32 Ślad osadnictwa- kultura przeworska (?), okres wpływów rzymskich (?)

31. Mójcza „Moczydło" 5 AZP 86-63/33 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XV-XVI w.), Ślad osadnictwa- okres nowożytny (XVII w.)

32. Mójcza „Moczydło" 6 AZP 86-63/34 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

33. Mójcza „Moczydło" 7 AZP 86-63/35 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XV w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XV-XVI w.)

34. Mójcza „Moczydło" 8 AZP 86-63/36 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

35. Mójcza „Moczydło" 9 AZP 86-63/37 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

36. Mójcza „Stara Wieś" 10 AZP 86-63/38 Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze

(XII-XIII w.), Osada- późne średniowiecze (XIII-XV w.)

37. Mójcza „Stara Wieś" 11 AZP 86-63/39 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

(XIV-XV w.)

38. Mójcza „Stara Wieś" 12 AZP 86-63/40 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XIV w.)

39. Mójcza „Stara Wieś" 13 AZP 86-63/41 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

40. Mójcza „Stara Wieś" 14 AZP 86-63/42 Ślad osadnictwa- średniowiecze

41. Mójcza „Moczydło" 15 AZP 86-63/43 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

42. Smyków 1 AZP 86-65/64 Osada- okres nowożytny XIII-XIX w. ?

43. Smyków 2 AZP 86-65/65 Ślad produkcji dymarskiej- późne średniowiecze XIII-XIV w. ?

44. Marzysz „Podmarzysz" 1 AZP 87-63/1 Osada- obozowisko- mezolit, Osada lub cmentarzysko- kultura ceramiki grzebykowo- dołkowej, neolit

45. Marzysz 2 AZP 87-63/2 Obozowisko-pracownia (?)- paleolit, Osada- obozowisko- mezolit, Osada lub cmentarzysko- kultura ceramiki grzebykowo- dołkowej, neolit

46. Marzysz „Marzysz Młyny" 3 AZP 87-63/3 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (?)

47. Marzysz „Marzysz Młyny" 4 AZP 87-63/4 Osada- kultura przeworska, młodszy i późny okres rzymski, Ślad osadnictwa- późne średniowiecze

48. Marzysz „Marzysz Młyny" 5 AZP 87-63/5 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

49. Marzysz „Marzysz Młyny" 6 AZP 87-63/6 Ślad osadnictwa- epoka kamienia, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (XI-XIII w.)

50. Marzysz „Marzysz Pierwszy" 7 AZP 87-63/7 Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (część materiału z młodszego i późnego okresu rzymskiego)

51. Marzysz „Marzysz Pierwszy" 8 AZP 87-63/8 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- wczesne średniowiecze (IX-XI w.), Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII- XIV w.), Osada- nowożytność (XVII-XVIII w.)

52. Suków „Babie" 1 AZP 87-63/9 Cmentarzysko ?- prahistoria, Osada- kultura ceramiki wstęgowej rytej?, neolit, Osada- kultura łużycka

53. Suków „Babie" 2 AZP 87-63/10 Cmentarzysko ?- prahistoria

54. Suków „Babie" 3 AZP 87-63/11 Osada- neolit, Osada-cmentarzysko (?)- kultura pucharów lejkowatych, neolit

55. Suków „Babie" 4 AZP 87-63/12 Cmentarzysko ?- kultura ceramiki sznurowej, neolit

56. Suków „Babie" 5 AZP 87-63/13 Osada- kultura pucharów lejkowatych, neolit

57. Suków „Babie" 6 AZP 87-63/14 Osada- kultura pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej (?), neolit

58. Suków „Babie" 7 AZP 87-63/15 Osada- neolit

59. Suków „Babie" 8 AZP 87-63/16 Osada lub cmentarzysko ?- neolit

60. Suków „Babie" 9 AZP 87-63/17 Pracownia krzemieniarska lub obozowisko (?)- mezolit

61. Suków „Papiernia" 10 AZP 87-63/18 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

62. Suków „Papiernia" 11 AZP 87-63/19 Osada- nowożytność (XVII-XVIII w.)

63. Suków „Papiernia" 12 AZP 87-63/20 Ślad osadnictwa (cmentarzysko?)- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (druga poł. II w.- pierwsza poł. III w. po Chr.)

64. Suków „Papiernia" 13 AZP 87-63/21 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

65. Suków „Modrzewie" 14 AZP 87-63/22 Ślad osadnictwa- epoka kamienia- wczesna epoka brązu

66. Suków „Modrzewie" 15 AZP 87-63/23 Ślad osadnictwa- epoka kamienia- wczesna epoka brązu

67. Suków „Modrzewie" 16 AZP 87-63/24 Ślad osadnictwa- nowożytność, Ślad osadnictwa- nowożytność (druga połowa XVII w.)

68. Suków „Modrzewie" 17 AZP 87-63/25 Ślad osadnictwa- nowożytność (XVII- XVIII w.)

69. Suków „Modrzewie" 18 AZP 87-63/26 Ślad osadnictwa- epoka kamienia

70. Suków „Babie" 19 AZP 87-63/27 Ślad osadnictwa- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich

71. Suków „Babie" 20 AZP 87-63/28 Ślad osadnictwa- późne średniowiecze (XIII-XIV w.), Ślad osadnictwa- nowożytność (XVI-XVII w.)

72. Suków „Babie" 21 AZP 87-63/29 Osada- kultura przeworska, okres wpływów rzymskich, Ślad produkcji dymarskiej- okres wpływów rzymskich?

73. Suków „Babie" 22 AZP 87-63/30 Ślad osadnictwa- prahistoria, Ślad osadnictwa- nowożytność (XVI- XVII w.)

74. Suków „Babie" 23 AZP 87-63/31 Ślad osadnictwa- prahistoria, Osada- wczesne średniowiecze (IX-XI w.), Osada- późne średniowiecze